Prvo Savetovalište za atopiju u Srbiji sa lekarima iz oblasti atopije

Savetovalište za alergije

 

Nacionalno udruženje Alergija i ja u saradnji sa Institutom za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Dr Vukan Čupić”  otvara prvo Savetovalište za atopiju otvorenog tipa u Srbiji koje će početi sa radom u martu 2020.godine. Cilj Savetovališta za atopiju je da omogući svim pacijentima, odnosno roditejima pacijenata, adekvatne informacije o prepoznavanju simptoma, dijanostici i lečenju atopijskih bolesti,  daljoj edukaciji u navedenim temama, kao i podršku pacijentima u razumevanju bolesti i problema sa kojima se pacijenti sa alergijama svakodnevno suočavaju. Prednost ovakvog tipa saradnje između jednog udruženja pacijenata i klinike je ne samo u promeni pristupa i komunikacije ka pacijentima koja je u često za pacijente ključna podrška u lečenju, već i mogućnosti da se bez čekanja u redu, bez uputa i komplikovanog zakazivanja, na jednom mestu dobiju osnovne informacije i saveti u vezi atopijskih bolesti.

Pacijenti sa atopijskim bolestima se suočavaju sa neblagovremenim upućivanjem lekara osnovne zdravstvene zaštite na dalju dijagnostiku, a zbog sveobuhvatnosti ovog zdravstvenog oboljenja, koji deluje na različite sisteme organa, a čiji se simptomi odražavaju putem kože, gornjih respiratornih i donjih respiratornih organa, a kada je u pitanju alergija na hranu i digestivnog sistema, pacijenti se uglavnom onemogućeni da pregled obave na jednom mestu i suočeni su sa otežanom i komplikovanom dijagnostikom. Pored toga, obzirom da je u ovo oboljenje uključeno više specijalizovanih oblasti, pacijenti nemaju komunikaciju sa jednim lekarom koji će pristupiti sveobuhvatno na čitav atopijski sistem, već su primorani da odlaze kod nekoliko specijalista.

Savetovalište za atopiju je jedna od aktivnosti koju će naše Udruženje zvanično obavljati u saradnji sa jednom od najeminentnijih ustanova zdravstvene zaštite u Srbiji i samo je deo zajedničkih aktivnosti koje je tim lekara, Instituta za zdravstvenu zaštitu majku i dete Srbije “Dr Vukan Čupić”, na čelu sa dr Gordanom Petrović, imonologom/alergologom i stručnim koordinatorom saradnje, u ime zajedničkih ciljeva, podrške i pomoći roditeljima i deci sa alergijama, nameravao da pruži kroz edukaciju, bez obzira na upute, zakazivanja i čekanja u redu.

Oblasti koje će obuhvatiti Savetovalište za alergije pokrivaju oblasti delovanja našeg Udruženja:

  • alergologija
  • imunologija
  • dermatologija
  • pulmologija
  • otorinolaringologija
  • gastroenterologija
  • dijetologija
  • defektologija
  • psihologija
  • podrška pacijenata – pacijentima.

 

Pacijenti ne moraju imati overenu zdravstvenu knjižicu, uput ili zakazan termin kod lekara specijaliste.

Prvo Savetovalište za alergije će početi sa radom marta 2020 godine, i održaće se:

4.03.2020. od 18 do 20 časova, u roditeljskoj kući, Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Dr Vukan Čupić”, u Ulici Radoja Dakića 6 – 8, na Novom Beogradu.

Nacionalno udruženje je još januara 2019. otvorilo Savetovalište sa lekarima iz obasti atopije, koje je do sada funkcijonisalo preko on – line platforme. Međutim, sve vreme je postojala ideja za otvaranjem Savetovalište koje će funkcionisati po principu podrške pacijentima: jedan na jedan. U februaru 2020. kada je potpisan Memorandum o saradnji sa Institutom za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Dr Vukan Čupić” inicijalna ideja za pomoć i podršku pacijentima sa atopijskim oboljenjima, a to su alergije, atopijski dermatitis, astma, alergijski rinitis, je rezultirala dogovorom za održavanjem Savetovališta za atopiju, koje će se održavati SVAKE PRVE PARNE SREDE U MESECU 2020. godine (pauze su predviđene u julu i avgustu mesecu).

Share

You may also like...

Prijavite se na naš newsletter