Alergije, astma i proizvodi za čišćenje

asta i proizvodi za čišćenje

Studija, koja je sprovedena na Univezitetu Sajmon Frejzer u Kanadi, otkrila je vezu izmedju astme i upotrebe sredstava za čišćenje u domaćinstvu. Naime, pri sprovođenju studija na 2000 novorođenih beba dokazano je da su bebe, čiji su roditelji koristili proizvode za čišćenje: deterdžent za pranje sudova, prašak za veš i sredstva za dezinfekciju imaju 37% veću mogućnost da im deca do treće godine obole od astme i alergija.

Danas se mnogo govori o zagađenju vazduha i životne sredine. Ne treba zanemariti činjenicu da su naučnici zabrinuti i zbog zagađenja u zatvorenim prostorijama, a posebno onim koje nisu izložene konstantnom provetravanju. Naime, korišćenje hemikalija, koje ostaju u vazduhu i posle upotrebe, loše utiče na disajne organe, posebno kod beba i dece.

Tokom anketiranja porodica, koje su učestvovale u studiji, a koji su imali su bebe do 4 meseca starosti, postavljeno je pitanje koliko često se koriste hemikalije i deterdženti.

Zaključeno je da se prašak za veš koristi svakodnevno, a sredstva za čišćenje prostorija bar jednom nedeljno.

Posle anketiranja je praćeno zdravlje ovih beba i utvrđeno je da je kod jedne četvrtine već razvijena astma, odnosno kod 37% će biti utvrđen neki oblik astme.

Istaknuto je i da postoji veći rizik kod proizvoda koji se raspršuju.

Studija je bazirana na proučavanju novorođenčadi koja većinu vremena provode u zatvorenom prostoru, posebno osetljiva na izlaganje hemikalijama kroz pluća i kožu. Dr Džeklin Park, pripadnica ovog naučnog tima, upozorava i na sredstva za čišćenje sa oznakom “ekološki prihvatljivo”. Nekada i takva sredstva sadrže štetne supstance.

U eri borbe protiv zagađenja životne sredine i zagovaranja ekološki prihvatljivog načina života treba obratiti pažnju na održivo poslovanje i podizati svest o adekvatnoj zaštiti. Zastrašujuća je činjenica da je sve više dece sa raznim oblicima alergija. Samim tim se treba pozabaviti i ograničenju proizvoda, koji sadrže tokstične supstance. Za svaki takav proizvod postoji adekvatna zamena ekološki prihvatljivog proizvoda.

Share

You may also like...