Povezanost astme i ekcema sa zagađenjem vazduha

Alarm za vazduh

Novo istraživanje objavljeno u European Respiratory Journal ukazuje na to da zagađenost vazduha kod dece može da poveća rizik od nastanka astme ili ekcema.

Vazduh se smatra zagađenim kada sadrži čestice koje mogu biti štetne. Zagađenost može da potiče od različitih stvari kao što su izduvni gasovi od vozila, dim od individualnih ložišta, kao što je na primer, sagorevanje drveta, uglja, nafte, i drugih zagađivača, od fabrika, termoelektrana. Mnogi uzroci zagađenja vazduha često mogu biti sprečena.

Ovo kanadsko istraživanje pratilo je oko 1300 dece kroz njihovo detinjstvo. Istraživači su izračunali nivo zagađenosti vazduha u područjima gde su deca rođena. S takvom početnom informacijom bili su u stanju da izračunaju u kojoj meri su ona bila izložena zagađenom vazduhu. Zatim su utvrđivali da li su deci tokom detinjstva bile dijagnostifikovane bolesti kao astma, ekcem ili alergijski rinitis.

zagađenje vazduha

Istraživači su došli do zaključka da izlaganje određenim tipovima zagađenja vazduha po rođenju povećava rizik od razvoja astme ili ekcema kod dece tokom detinjstva. Zaključak je ostao isti čak i kada bi u obzir uzeli i druge faktore kao što je kućno okruženje, odnosno uslovi života.

Ovi rezultati ukazuju na to da poboljšanje kvaliteta vazduha može da pomogne kod prevencije astme i ekcema kod dece. Potrebno je sprovesti još istraživanja kako bi se utvrdilo tačno na koji način zagađenje vazduha povećava rizik od odboljevanja od pomenutih bolesti. Ipak, ovo saznanje nam može pomoći da smanjimo uticaj zagađenja vazduha u budućnosti.

alergije i zagađenost vazduha

Izvor:  European Lung Foundation

Prevela i prilagodila: Nina Janić Brusnjai

Share

You may also like...