“Alergija i ja” – partner simpozijuma o alergijama na 1. Kongresu Internacionanog udruženja za preventivnu pedijatriju

Kongres

Uprkos pandemiji korona virusa Internacionalno udruženje za preventivnu pedijatriju održalo je 1. Kongres Preventivne Pedijatrije, u periodu od 20.11.2020. do 21.11.2020. godine, na kojem su pedijatri, ali i lekari drugih specijalnosti, imali priliku da čuju predavanja stručnjaka iz celog regiona. Zbog trenutne epidemiološke situacije, izazvane pandemijom Covid-19 ceo Kongres se odvijao u ONLINE formatu, što nije umanjilo stručnost, dinamiku i konciznost predavanja.

Kongres se odvijao kroz osam interesantnih celina, veoma važnih za preventivu zdravlja dece. Teme su obrađivane kroz simpozijume, uključujući i Okrugli sto, sa preko 60 predavača, 6 regionalnih zemalja, sa preko 300 učesnika iz cele regije. Predstavljeno je više od 20 radova učesnika, pripremljenih putem on-line prezentacija.

Čast nam je da istaknemo da je Udruženje lekara, Internacionalno Udruženje Preventivne Pedijatrije, po prvi put uključilo i Udruženje pacijenata, naše Udruženje “Alergija i ja”, u organizaciju tema i izbor predavača. Kao što u nazivu Kongresa stoji: „Pacijent u centru pažnje….. Vaše mišljenje nam je važno – zajedno ka zdravlju dece“ – lekari su pitali upravo nas, pacijente, sa čime se sve suočavamo u dijagnostici, lečenju i preventivi alergijskih oboljenja, alergijama na hranu, alergijskim rinitisom, atopijskim dermatitisom i astmom.

Značajno je napomenuti da je tema alergija kod dece bila u fokusu i vrlo podrobno obrađeno od strane stručnjaka, a predočene su mnoge činjenice vezane za zdravu ishranu, upotrebu vitamina i  probiotika, a između ostalog i pravilan rast i razvoj svakog deteta.

Prvog dana Kongresa je svoj rad prestavila i dr Biljana Alimpić, pedijatar- dijetolog, objašnjavajući koliko je unos vitamina  kroz izbalansiranu ishranu važna za pravilan razvoj dece, ali je jasno istakla da treba biti pažljiv oko uzimanja suplemenata, koji zdravoj deci nisu neophodni. Bilo je reči i o probioticima, gde je dr Ivana Kitić, gastroenterolog, jasno istakla važnost probiotika za zdravlje, govoreći o tome da izgradnja imuniteta počinje u crevima i govoreći o raznim sojevima i njihovim uticajima na organizam.

Simpozijum Alergija i Atopija

Poseban deo Kongresa činio je Simpozijum posvećen alergijama u kojem je uestvovalo i naše Udruženje. Na njemu su svoje radove predstavile prof. dr Marina Atanacković, sa Univerzitetske dečije kinike “Tiršova” iz Beograda, koja je govorila o značaju i načinu sprovođenja specifične imunoterapije kod dece alergične na inhalatorne alergene, koja boluju od alergijskog rinitisa i astme.

Dr Marina Atanacković

Prof. dr Mirjana Turkalj je govorila o alergiji na hranu, o oralnoj imunoterapiji, inovativnim terapijskim opcijama lečanja nutritivnih alergija, koju uspešno sprovodi u Dječjoj bolnici Srebrnjak u Zagrebu. profesorka Turkalj je istakla da je za primenu ove terapije od ključnog značaja dijagnostika, koju bi trebalo veoma detaljno obaviti, kako bi se utvrdio tačan intenzitet alergije na date alergene i kako bi se terapija uopšte mogla adekvatno primeniti. Suština savremene oralne imunoterapije kod nutritivnih alergena je zapravo senzibilisanje organizma na konkretan alergen čija se tarapija sprovodi. Profesorka Turkalj istakla je da nijedan pacijent nije odustao od sprovođenja terapije, tokom kojih je potreban određen vremenski period, i da je uspešnost ove terapije velika, odnosno da su rezultati veoma pozitivni. Takođe, za sprovođenje oralne imunoterapije kod nutritivnih alergija, individualan pristup svakom pacijentu je ne samo potreba, već i jedino dovodi do bezbednog i adekvatnog načina lečenja.

Smatramo bitnim da istaknemo činjenicu da je, zahvaljujući kontaktu i naporima našeg Udruženja, profesorka dr Mirjana Turkalj učestvovala na Kongresu i da su naši lekari prvi put imali priliku da čuju savremene stavove o imunoterapiji kod alergija na hranu, koja se već sprovodi u razvijenijim zemljama širom sveta.

Dr Turkalj

Sa aspekta dermatologije doc. dr Svetlana Popadić, dermatovenerolog, je objasnila sistem nege kod dece sa atopijskim dermatitisom, govoreći o upotrebi topikalnih modulatora u lečenju ekcema. Dr Gordana Petrović, alergolog/imunolog sa Instituta za majku i dete “Dr Vukan Čupić” iz Beograda  je govorila o jednoj veoma važnoj temi, alergijskoj reakciji  na ubod insekata, kao i o imunoterapiji na inhalatorne alergne i na venome insekata, koje uspešno sprovodi na Klinici. Doktorka Petrović je istakla da je uspešnost ove terapije značajna za spašavanje života pacijenata, jer se organizam senzibiliše na alergene koji mogu dovesti do jake alergijske reakcije, pa čak i do smrtnog ishoda.

Dr Gordana Petrović

Imali smo zadovoljstvo da prisustvujemo i predavanju profesora Nikolića, dermatovenerologa Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije, koji je istakao važnost svakodnevne nege kože u prevenciji atopijskog ekcema u Eucerin – AtopiControl sponzorisanom predavanju.

Glas pacijenata

Naše Nacionalno udruženje pacijenata “Alergija i ja” imalo je priliku da se predstavi svoj rad i ciljeve, ali pre svega, da bude glas svih pacijenata sa alergijama i predstavilo je probleme sa kojima se nosi u lečenju alergija i svakodnevnom životu sa alergijskim oboljenjima. Uvodnu reč ovog inovativnog dela Kongresa lekara dao je profesor doktor Vladislav Vukomanović, predsednik Internacionalnog udruženja za preventivnu pedijatriju, naglasivši da su energija i zajednički koncepti rada dva Udruženja – Udruženja lekara i Udruženja pacijenata, doveli do ovog inovativnog pristupa. profesor Vukomanović je istakao da je glavno pitanje

“Kome je namenjen ovaj kongres i poruke koje on donosi? On jeste namenjen svim lekarima i zdravstvenim profesionalcima, ali pre svega, on je namenjen korisnicima – našim pacijentima. Zato njihova reč mora i može daleko da se čuje zahvaljujućiiI u velikoj meri Udruženju “Alergija i ja”.”

Snežana Šundić Vardić

Predsednica Udruženja “Alergija i ja”, Snežana Šundić – Vardić, govorila je o zajedničkoj borbi za kvalitetniji život svih pacijenata sa alergijama na našim prostorima i osvrnula se na to šta je Udruženje do sada uradilo i kakvi su planovi za naredni period.. Ona je istala da lečenje može biti dugo, sporo, često i doživotno i da  utiče na mnoge životne aspekte, kako finansijske, tako i psihološke. Takođe, predsednica Snežana, je skrenula pažnju na nedostatak savremene terapije u Srbiji, nestašice epinefrina – leka koji spašava živote prilikom anafilaktičkg šoka, kao i neobezbeđene ishrane u vrtićima, školama i studentskim domovima.

Članice Udruženja su govorile o svojim ličnim izazovima sa kojima se sreću na putu izlečenja sebe i svoje dece, ističući da alergije nisu bolest pojedinca, već bolest čitave porodice. Slavica Traživuk je predstavila na koji način alergija na hranu i celijakija utiču na život čitave porodice i na koji način se oni bore sa tim, a Ana Nikolić je govorila o tome koliko je zapravo teško i dugotrajno pronalaženje odgovarajuće dijagnoze i lečenja i istakla nerazumevanje od strane društva za dobijanje adekvatne ishrane u vrtićima i školama.

Slavica Traživuk

Ana Nikolić

Jedna od naših najmlađih članica, Anastasija Blagić, je u svom motivacionom govoru istakla koliko je važno suočiti se sa problemom atopijskog dermatitisa u periodu adolescencije, a Emilija Tasković, naša stručna saradnica, je iz ugla psihoterapeuta objasnila kako nije nimalo jednostavno nositi se sa ovom bolešću, gde su posebno deca često diskriminisana i izopštena iz društva. Takođe nam je predstavila i iz svog ugla borbu sa celijakijom tokom mladosti.

Emilija Tasković

Jelena Stupljanin, glumica, pročitala je knjigu za decu „Moje alergije, koja pomaže svakom detetu sa alergijama, da razume problem sa kojima se bori, ali je i velika pomoć roditeljima, da na što jednostavniji način i konkretnim ilustracijama, objasne detetu šta ga se događa sa njim.

Jelena Stupljanin

Tokom satnice predviđene za diskusiju, pored ostalih učestvovala je i Nina Janić, pravnica našeg Udruženja, ističući koliko je važno da epi-pen bude dostupan i pacijentima iz Srbije, kao i spremnost Udruženja da pomogne da se uvede obavezno skladištenje ovog važnog leka u sve ustanove, koja vaspitavaju našu decu, jer može spasiti nečiji život.  Diskusiji je prisustvovala i dr Gordana Petrović, alergolog/imunolog i stručni konsultant Nacionalnog udruženja “Alergija i ja”, odgovarajući na pristigla pitanja.

panel diskusija

Ovaj vid saradnje dobro organizovanog i vrlo aktivnog Udruženja pacijenata, kao što je “Alergija i ja” i potentnih, regionalno i međunarodno orjentisanih stručnih Udruženja sa jasnom vizijom, savremenim pristupom i širokim sagledavanjem problematike i partnerske uloge različitih aktera u pristupu prevenciji, dijagnostici i terapiji predstavlja budućnost.

Sa ciljem da se glas pacijenta sve više čuje i uzima u obzir, i da bude od koristi u pristupu problematici, naše Udruženje planira nastavak i intenziviranje uspešne saradnje sa Internacionalnim Udruženjem za Preventivnu Pedijatriju – IUPP.

Ovim putem se još jednom zahvaljujemo Internacionalnom udruženju za preventivnu pedijatriju, profesoru doktoru Vladislavu Vukomanoviću i doktorki Gordani Petrović, na prilici da kao Udruženje pacijenata učestvujemo u inovativnom pristupu uključivanja pacijenata u Kongres lekara i da po prvi put na našim prostorima Udruženje pacijenata bude učesnik i partner Simpozijuma lekara.


Sve naše video prezentacije možete pogledati na našem YOUTUBE kanalu NU Alergija i jai ne zaboravite da se prijavite na naš kanal kako biste dobijali obaveštenja o novim videima.

Share

You may also like...