Najnovije informacije o primeni vakcine protiv COVID – 19 kod osoba sa alergijama i astmom

Vakcina protiv COVID19

*Napomena: Sve navedene informacije su podložne dopunama i promenama kako napreduje istraživanje!

Ove informacije su prikupljene do 14. 12. 2020.


Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC – Centers for Disease Control and Prevention) su izdali VODIČ ZA OSOBE SA ALERGIJAMA I ASTMOM, o tome da li bi smeli da primene Pfizer/BioNtech vakcinu protiv COVID-19.

Vodič naglašava sledeće podele:

Osobe koje smeju da prime Pfizer/BioNtech vakcinu su:

  • Osobe sa istorijom alergija na hranu, venome insekata, lekove za oralnu primenu, lateks ili neke alergene iz životne sredine.
  • Osobe koje imaju blažu alergijsku reakciju na vakcine ili injekcije.
  • Osobe sa porodičnom istorijom anafilakse.

 

*Nakon primene vakcine, osoba mora sačekati 15 minuta nakon primene vakcine, kako bi se osigurali da vakcina nije izazvala tešku alergijsku reakciju.


Osobe koje mogu da prime vakcinu ali uz oprez (uslovno):

  • Osobe koje su imale anafilaktičku reakciju na neku drugu vakcinu ili injekciju.

 

* Potrebno je razmotriti rizik vakcinacije, da li je možda bolje sačekati sa primenom iste. Nakon primene vakcine, mora se sačekati 30 minuta kako bi se utvrdilo da nema ozbiljne alergijske reakcije na vakcinu.


Osobe koje ne bi trebalo da prime vakcinu su:

  • Osobe koje su alergične na bilo koji sastojak Pfizer/BioNtech vakcine.
  • Spisak sastojaka vakcine Pfizer COVID -19: mRNA, lipids ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-
    phosphocholine, and cholesterol), potassium chloride, monobasic potassium phosphate, sodium chloride, dibasic sodium phosphate dihydrate, and sucrose.

* Spisak sastojaka vakcine nalazi se OVDE

pfizer vakcina protiv covid19

Američka uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je vakcinu 11. decembra 2020. za hitnu upotrebu kod Amerikanaca starijih od 16 godina.


Izvor: Allergy and Asthma network

Share

You may also like...