Laboratorijska dijagnostika alergija – prvi korak ka lečenju alergija

dijagnostika alergija

U Alergološkom savetovalištu koje smo osnovali kako bismo na najbolji način usmerili pacijente ka daljem dijagnostikovanju i lečenju alergija i pomogli im savetima za prevenciju, pacijenti sa alergijama često pitaju koji test za alergije treba da urade, jer imaju određene simptome. Međutim, dijagnostikovanje alergija nije tako jednostavno i odgovor na ovo pitanje ne može se dati bez prethodnog upoznavanja sa zdravstvenim tegobama pacijenata.

Najvažniji korak ka dijagnostikovanju alergija, kao kompleksnom procesu, počinje od kliničkog pregleda kod lekara specijaliste, najčešće alergologa, ali i pulmologa, dermatologa, otorinolaringologa, zavisno od toga na kojim organima su simptomi najizraženiji. Lekar specijalista dalje procenjuje da li je potrebno uraditi kožni ili laboratorijsi test.

Kožni testovi

Za postavljanje dijagnoze alergija pored kliničkog pregleda sa uzimanjem detaljne lične i porodične anamneze uobičajeno se sprovodi kožno testiranje, najčešće test ubodom lancetom (prick) na unutrašnjoj strani podlaktice čime se testira osetljivost na standardne alergene. Kožni Prick test na respiratorne ili nutritivne alergene je osnovni alergološki test kojim se dokazuje preosetljivost (alergija) na neke od najčešćih alergena.

Najčešći inhalacioni alergeni su: polen trava, korova i drveća, zatim grinje, kućna prašina, buđ, bakterije, duvanski dim, životinjska dlaka, perje, dok su najčešći nutritivni alergeni: mleko, jaja, pšenica, riba, soja, kikiriki, orašasti plodovi, citrusi.

Lekovi iz grupe antihistaminika mogu da utiču na rezultate prick testova, pa se njihova primena mora prekinuti barem sedam dana pred testiranje.

Laboratorijski testovi

Osnovna laboratorijska dijagnostika alergija bazira je na otkrivanju vrste alergijske reakcije na određene alergene, odnosno da li su posredovane imunoglobulinom E (IgE) i ako jesu, otkrivanju pokretača koji su do te reakcije doveli, određivanjem koncentracije ukupnog IgE kao i specifičnih IgE na određene alergene pojedinačno ili u okviru tzv. inhalacionihnutritivnih ili mešovitih panela.

  • Inhalacioni paneli čine 20 najčešćih infalatornih alergena: ambrozija elatior w1, bokvica w9, bela breza t3, buđ m2, buđ m6, crni divlji pelin w6, čempres t23, dlaka mačke e1, dlaka psa e2, dlaka konja e3, grinje d1, drinje d2, drinje d70, gornjačina w19, kalina t210, leska t4, maslina t9, platan t11, popino prase g6, zubac g2.
  • Nutritivni paneli čine 20 najčešćih nutritivnih alergena: belance f1, žumance f75, kravlje mleko f2, pekarski kvasac f45, ražano brašno f5, pirinač f9, soja f14, kikiriki f13, lešnik f17, badem f20, jabuka ff49, kivi f48, kajsija f237, paradajz f25, šargarepa f31, krompir f35, celer f85, bakalar f3, kraba f23, pšenično brašno f4.

Kod laboratorijskog testa nema potrebe prekidati terapiju antihistaminicima.

 Zbog značaja koji IgE ima u mehanizmu alergijskih reakcija, povišene koncentracije IgE u krvi se javljaju tokom alergijskih oboljenja. Najizraženije povećanje koncentracije IgE imaju pacijenti sa sindromom atopijskog dermatitisa, potom slede pacijenti sa astmom, celogodišnjim alergijskim rinitisom i sezonskim alergijskim dermatitisom. Međutim, do 50% pacijenata sa alergijskim rinitisom ima normalne vrednosti ukupnog IgE, dok 20% ljudi ima povišene vrednosti IgE a da uopšte nema alergijsku bolest. Takođe, iako većina dece sa atopijom ima povećane vrednosti ukupnog IgE, vrednosti unutar referentnih intervala moraju se oprezno tumačiti zbog starosnih i sezonskih varijacija. Povećana koncentracija specifičnih IgE ukazuje da je osoba senzibilisana na određeni alergen što još uvek ne mora značiti i dijagnozu alergijske bolesti i obratno, negativan nalaz nužno ne isključuje alergijsku bolest (posebno kad je bolest u začetku).

 Iako u alergijskim reakcijama učestvuju mnoge ćelije u praksi se najčešće na hematološkim brojačima određuje broj eozinofilnih i bazofilnih granulocita u krvi i mikroskopski broj eozinofilnih granulocita u nosnom sekretu. Povećan broj eozinofilnih leukocita (eozinofilija) obično karakteriše hroničnu alergijsku upalnu reakciju zbog čega se u dijagnostici alergijskih bolesti često određuje njihov broj. Međutim, u toku akutnog astmatskog napada zbog migracije u tkiva, broj eozinofilnih granulocita u cirkulaciji se prolazno smanjuje, a nakon tri dana ponovno se pojavljuje eozinofilija. Činjenica da je eozinofilija izraženija u vreme izloženosti uzročnom alergenu i da korelira sa težinom alergijske upale omogućava ne samo dijagnostiku nego i praćenje bolesnika.

→ Eozinofilni katjonski protein (eosinophilic cationic protein, ECP) se oslobađa iz eozinofilnih granulocita tokom njihove degranulacije u tkivima. Povećana koncentracija ECP, kao i broj eozinofilnih granulocita, ukazuje na akutnu izloženost alergenu zbog čega se određivanje ECP primenjuje za procenu inteziteta alergijske reakcije. Kod pacijenata koji dobijaju antiinflamatornu terapiju određivanje ECP može koristiti za praćenje stadijuma alergijske upale.

→ Histamin je biogeni amin koji nastaje iz aminokiseline histidina. Kao deo imunskog odgovora, histamin se kao medijator inflamacije primarno stvara u mastocitima i bazofilnim granulocitima, ćelijama kojih u organizmu ima u velikom broju na mestima gde je najčešće moguć kontakt sa alergenom (koži, nosu, očima, plućima, gastrointestinalnom traktu). Histamin učestvuje u lokalnom imunološkom odgovoru tako što povećava kapilarnu propustljivost (permeabilost) za leukocite i proteine čime omogućava odbranu organizma. Povećana proizvodnja histamina se javlja kod alergijskih reakcija i drugih oštećenja tkiva budući da histamin pored alergijskih ima važnu ulogu u svim reakcijama zapaljenja. Diferencijalna dijagnoza histaminske intolerancije se utvrđuje na osnovu aktivnosti diamin oksidaze (DAO), enzima koji katalizuje oksidaciju histamina na nivou digestivnog trakta.

IgE antitela, a ne IgG antitela dokazuju pristustvo ukupnih ili specifičnih alergena.


Tekst pisan u saradnji sa: TalijaLab, partnerima našeg Alergološkog savetovališta. TalijaLab je omogućila članovima našeg Udruženja 15% popusta na SVE laboratorisje usluge za CELU PORODICU. Spisak LOKACIJA svih TalijaLab laboratorija možete pogledati OVDE.

 

Share

You may also like...

Prijavite se na naš newsletter