Da li znate da deca sa alergijama i intolerancijom na hranu nemaju obezbeđenu ishranu u većini predškolskih ustanova?

inicijativa

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u školskoj 2019/20. godini 224 563 dece pohađalo je predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Prema evropskim podacima, u grupi od 20 dece 2 deteta ima alergije na hranu, a 4 dece ima atopijski dermatitis. To je skoro 45. 000 dece čije zdravstveno stanje zahteva posebnu ishranu i/ili dodatnu negu. Ako uzmemo u obzir da jedan broj takve dece do 4. ili 5. godine života, a u nekim slučajevima i do polaska u školu, ostaje kod kuće iz razloga što im neophodna posebna nega i specijalna ishrana nisu garantovani u predškolskoj ustanovi, onda je taj broj još i veći.

  • Prema propisima i javnim politikama Republike Srbije sva deca imaju pravo na jednak tretman, zdravstvenu negu i zaštitu najvišeg nivoa, te na zdravu i izbalansiranu ishranu u školskim i predškolskim ustanovama. To je i potvrdila Poverenica za zaštitu ravnopravnosti koja je preporučila svim predškolskim ustanovama na teritoriji Srbije da su dužni da svoj deci obezbede adekvatnu ishranu. A da li je to tako u praksi?

Svedoci smo da mali broj vrtića u celoj Srbiji poštuje ovu odluku i važeće propise.

Veliki broj roditelja priprema sve obroke za vrtić za svoju decu iako uredno plaća punu cenu usluga. Ta hrana se uglavnom ne greje, jer sanitarna pravila to ne dozvoljavaju. Dete je svesno da ima drugačiji tretman od druge dece, stigmatizovano je i diskriminisano. Roditelj je svakodnevno opterećen pripremom i pakovanjem hrane.

Pored toga što priprema ovih obroka zahteva posebnu pažnju, vreme, ambalažu i novac, roditeljima nije pružena NIKAKVA podrška, a često su u situaciji da i za to da sami obezbeđuju adekvatnu ishranu svojoj deci, treba sami da se izbore. Mnoge ustanove ne žele da sarađuju sa roditeljima po ovom pitanju. Mnogi roditelji ne znaju koja su njihova prava.

Međutim, ni predškolske ustanove nemaju sistemsku podršku za obezbeđivanje adekvatne ishrane za sve svoje korisnike, kao ni sistemsko rešenje za decu sa celijakijom.

Pored brojnih pojedinačnih borbi koje naši članovi vode širom Srbije kako bi obezbedili sprovođenje zakona, mi kao Udruženje pacijenata smo se obraćali molbom za pokretanje saradnje kako bi ovo pitanje zajedno lakše rešili.

U ime dece koja imaju zdravstveno ograničenje u ishrani tražimo da se u preškolskim i školskim ustanovama obezbedi:

  • ishrana bez alergena (za decu koja imaju alergije na hranu),
  • ishrana bez glutena (za decu sa celijakijom).

Takođe, tražimo da svaka ustanova u kojoj borave deca sa alergijom klase 6, koja može dovesti do anafilaktičke reakcije (po smrt opasne alergijske reakcije), obezbedi EPINEFRIN, 2 komada po detetu, kako bi se sprečile neželjene reakcije.

Podržite našu inicijativu za uvođenje obroka bez alergena i bez glutena za decu čije zdravstveno stanje ograničava namirnice.

Podržite roditelje i decu sa alergijama i intolerancijom na hranu, pre svega celijakijom, ali i drugim zravstvenim ograničnjima u ishrani i potpišite peticiju na ovom LINKU.

Ovo je samo jedna od aktivnosti našeg projekta “Hrana pod lupom” kojim razvijamo svest o sve učestalijem problemu alergija i intolerancija na hranu.


Podrška našem projektu i prijatelj našeg udruženja je:  Omnibiotik Panda probiotik, koji nagrađuje roditelje dece sa alergijama i intolerancijom na hranu i pacijente sa ovim zdravstvenim ograničenjima u ishrani, u okviru nagradnog literarnog konkursa.

Podelite vašu priču o alergijama na hranu, kakvo iskustvo imate u društvu, u vrtićima, školama, studentskim domovima, u restoranima, na putovanjima i učestvujte u našem konkursu Hrana pod lupom.  Autor pobedničke priče dobija na poklon Omnibiotik Panda probiotik! Uslov je da nam pošaljete vašu fotografiju i priču koja ima više od 500 reči, na mail: info@alergijaija.com.

Žiri od 10 aktivista udruženja izabraće pobedničku priču čiji autor/ka osvaja Omnibiotik panda probiotik.

omnibiotik panda

Share

You may also like...