Alergije i mentalno zdravlje: Uticaj alergija na mentalno zdravlje

alergije i mentalno zdravlje

Alergije i mentalno zdravlje mogu biti povezani, pokazuju nove studije. Ljudi sa alergijama pokazuju veću učestalnost sa različitim mentalnim stanjima u odnosu na druge. Međutim, još uvek ne postoje jasni dokazi na koji način jedan zdravstveni problem utiče na drugi, ali korelacija definitivno postoji.

Alergije i mentalno zdravlje

Čak i neka ranija istraživanja su takođe pokazivala da postoji mogućnost pojave anksioznosti, depresije i šizofrenije među osobama sa atopijskim dermatitisom, kao i pojava bipolarnog poremećaja, pored šizofrenije i depresije kod osoba sa alergijskim rinitisom i astmom. Nove studije su potvrdile da postoji veza između alergija i mentalnog zdravlja. Ova studija (*1) pak smatra da je malo verovatno da alergije izazivaju ova mentalna stanja i obrnuto, da mentalna stanja utiču na pojavu alergije.

Jedan od autora ove studije dr Hana Salis, koja je na Medicinskom fakultetu u Bristolu viši naučni saradnik u genetskoj epidemiologiji, objašnjava da je tokom ovog istraživanja korišćeno više metodologija i da je veoma važno da se utvrdi međusobna veza između alergija i različitih mentalnih stanja, kako bi mogli da se naprave protokoli lečenja. Naime, veoma je važno utvrditi da li neka vrste alergije izaziva probleme sa mentalnim zdravljem ili pak problemi uzorkuju pojavu alergijskog oboljenja, poput atopijskog dermatitisa. Istraživanjem su obuhvaćene osobe starosti 37 do 73 godine, evropske nacionalnosti. (*2)

Da li alergije utiču na mentalno zdravlje ili mentalno zdravlje na pojavu alergija?

Ovo istraživanje nije pružilo opipljive dokaze o uzročnoj vezi, tačnije na koji način ona nastaje, a u narednoj fazi će se istražiti potencijalni uzročni efekat na napredovanje bolesti. Svrha ovih studija jeste da se pronađu novi načini lečenja kako alergijskih bolesti, tako i mentalnih poremećaja.

Neka od zapažanja tokom ovog istraživanja koji bi trebalo da pomognu pri daljim istraživanjima jesu da:

  • Vidljive promene na koži i konstantan svrab mogu dovesti do toga da se osoba izoluje i smanjuje svoj socijalni život što može dovesti do pogoršanja mentalnog zdravlja.
  • Nedostatak sna zbog različitih vrsta alergija takođe može imati uticaj na mentalno zdravlje.
  • Stanja mentalnog zdravlja mogu nastati usled inflamatornog odgovora imunog sistema na alergije.
  • Moguće je da postoji zajednički mehanizam koji bi mogao biti psihološki stres koji je centralni za etiologiju psihijatrijskih poremećaja, a koji pored poremećaja može biti i okidač za alergije. (*3)

Na koji način su alergije i mentalno zdravlje u korelaciji?

Depresija i alergija – Prema ovom istraživanju postoji veoma jaka veza između depresije i alergija uopšteno govoreći.

Alergije i anksoznost – Ne začuđuje ni podatak da su alergije u globalu povezane sa pojavom anksioznosti kod svih uzrasta. Posebno kada je u pitanju atopijski ekcem. Kod astme i polenske kijavice ređe se javlja anksioznost.

Bipolarni poremećaj i astma – Kada je u pitanju ovaj poremećaj, češće se sreće kod osoba koje imaju astmu, ali može se javiti i kod ljudi sa drugim vrstama alergija.

Alergije i šizofrenija – Jedino što se vezuje za šizofreniju jeste alergijski rinitis i to je njegov uticaj zaštitni u smislu da je manja šansa da osoba ima šizofreniju, ako inače ima polensku kijavicu.

Šta se može očekuje od daljih istraživanja u ovoj oblasti?

Vrlo je verovatno da ova istraživanja neće sprečiti pojavu alergija, kao ni pojavu mentalnih poremećaja, ali se uz nova saznanja, te upotrebu adekvatne terapije, pacijentima može pružiti daleko konforniji život.

Anksioznost i depresija ometaju normalno funkcionisanje većine ljudi i važna je, pre svega, edukacija stanovništva da ovi poremećaji nisu umišljeni i da je za njih neophodna zdravstvena nega. Sa druge strane, raste broj osoba sa atopijskim ekcemom i drugim alergijama koje takođe ometaju komfor ljudima. Svako saznanje koje može da utiče da se smanje simptomi alergije i mentalno zdravlje poboljša je dobrodošlo.

Literatura:

  1. NCBI: Mendelian Randomization: Genetic Variants as Instruments for Strengthening Causal Inference in Observational Studies – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK62433/
  2. Clinical and Experimental Allergy: Investigating the causal relationship between allergic disease and mental health – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cea.14010, oktobar 2021.
  3. Allergy & Asthma Network – https://allergyasthmanetwork.org

Tekst: Tamara Petković

Share

You may also like...