Novosti sa EAACI kongresa, najvećeg evropskog kongresa za alergijska oboljenja

EAACI kongres

Evropska akademija za alergije i kliničku imunologiju –  European Academy of Allergy & Clinical Immunology – EAACI*, održala je svoj godišnji kongres od 1. do 3. jula ove godine u Pragu.

Alergijske i imunološke bolesti predstavljaju trenutna stanja koja oštećuju ili ugrožavaju život i uzrok su zabrinutosti širom sveta i nas, kao udruženje pacijenata, posebno interesuje da li ima novih istraživanja na polju lečenja alergijskih oboljenja, novih terapija i mogućnosti koje bi smanjile razvoj alergijskih bolesti. Naši imunolozi i alergolozi redovni su posetioci EACCI kongresa i mi ovde imamo priliku da dobijemo direktne informacije od naših lekara.

Specijalno za NU Alergija i ja, naša dugogodišnja stručna saradnica, prijatelj i podrška našeg udruženja i predsednica stručnog odbora udruženja Alergija i ja, dr Gordana Petrović, pedijatar, imunolog-alergolog, stalno zaposlena na Institutu za majku i dete “Dr Vukan Čupić”, bila je rada da nam odgovori na naša pitanja u vezi izveštaja sa EAACI kongresa.

1. Kakvi su vam utisci posle prvog uživo Eaaci kongresa nakon pandemije?

Dr Gordana Petrović: Bio je ovo drugi kongres organizovan u takozvanom hibridnom formatu, zbog epidemioloških okolnosti. Tako su brojni zdravstveni radnici dobili mogućnost da kongresu prisustvuju i preko online platformi, ali je veliki broj imao zadovoljstvo da uživo, u savremenom kongresnom centru u živopisnoj srednjeevropskoj prestonici, u Pragu, prisustvuje ovom događaju. Osim prisustva predavanjima, susreti sa kolegama i razmena stručnih iskustava, pitanja i dilema na zajedničkom putu do dostizanja cilja, tj pomoći pacijentu, predstavljaju ogroman benefit mogućnosti dolaska na mesto skupa.

Nakon kongresa glavni zaključak je da su istraživački ciljevi usmereni ka utvrđivanju povezanosti između zdravlja ljudi, biljaka i životinja iz okruženja, kao i faktora životne sredine kao što su zagađenje, klimatske promene. Ovakav pristup će, uz nove inicijative, istraživanja i multidisciplinarnu saradnju omogućiti i adekvatnije rešavanje zdravstvenih problema.

2. Da li su predstavljene neke novine u lečenju alergijskih oboljenja? Da li ima pomaka u svetu što se tiče dijagnostikovanja alergija? Lečenja nutritivnih alergija?

Dr Gordana Petrović: Do sada sprovedenim istraživanjima utvrđeno je  da su brojni  zajednički faktori  odgovorni za razvoj, trajanje i težinu alergijskih bolesti kod svih vrsta sisara. To uključuje i efekte globalnog zagrevanja, klimatskih promena i zagađenja vazduha; prisustvo novih vrsta biljaka i životinja u geografskim regionima u kojima ranije nisu živeli; razlike u sezonama cvetanja; promene u alergenosti molekula usled CO2, ozona ili zagađenja koje doprinosi finim i ultra-finim česticama; higijenski status životne sredine; higijena tela; dijeta i sastav hrane; nutritivni status; prerada hrane; zagađenje vode, vazduha i životne sredine; lekovi kao što su antibiotici, hipoteza epitelne barijere i još mnogo toga. Svi ovi faktori mogu imati različit uticaj na razvoj i ishod alergijskih bolesti. Čini se da je na skupu jasno istaknuto da je za  njihovo uspešno rešavanje neophodan  koordinisan pristup i kod ljudi i kod životinja. Ovo uključuje zajedničke napore svih, uspostavljanje saradnje između lekara brojnih specijalnosti, kao i između lekara i pacijenata, ali i podršku od raznih državnih institucija.

Dr Gordana Petrović: Takođe, na kongresu su prikazana brojna istraživanja koja se bave preciznijom dijagnostikom alergija, ali i mogućnostima specifične imunoterapije. Mnogo se radi na unapređenju ove terapije kada su u pitanju nutritivne alergije, ali i alergije na životinjska tkiva.

Informacije i utisci sa kongresa otvorili su nove horizonte u našoj profesiji i ohrabrili i osnažili su nas na putu ka rešavanju alergoloških tegoba naših pacijenata, i  do narednog stručnog sastanka.


*Evropska akademija za alergiju i kliničku imunologiju (EAACI) je udruženje kliničara, istraživača i srodnih zdravstvenih stručnjaka, posvećeno poboljšanju zdravlja ljudi pogođenih alergijskim bolestima. Sa više od 12.000 članova iz 124 zemlje i preko 50 nacionalnih alergijskih društava, EAACI je primarni izvor stručnosti u Evropi za sve aspekte alergije, sa misijom da obezbedi najefikasniju platformu za naučnu komunikaciju i edukaciju u oblasti alergije i imunologije, u krajnjoj liniji nastojeći da olakša život pacijentima koji pate od ovih bolesti.

Share

You may also like...