Vodič za astmu u školi za roditelje

vodič za astmu

Zdravo i bezbedno okruženje u školi veoma je važno je za učenike koji imaju astmu. Zdrave i bezbedne  škole su od suštinskog značaja kako za sveopšte dobro tako i za napredak i uspeh na  akademskom polju.

Astma je najčešći uzročnik za odsustvo iz škole kada je reč o hroničnim bolestima.

Za učenike sa astmom možemo da stvorimo pozitivno okruženje u školi delotvornom kontrolom njihovih okidača i primenom propisane terapije. Veoma je važno da roditelji i školsko osoblje sarađuju kao partneri u brizi za učenike sa astmom.

Roditelji treba da upoznaju školsko osoblje sa potrebama njihovog deteta koje boluje od astme i da obezbede neophodne lekove kao i dokumentaciju. Škola treba da razvije zdravstvene politike, odnosno planove i protokole kako bi školsko osoblje bilo pripremljeno za slučajeve astme u školi.

Naše udruženje je objavilo Vodič za astmu u školi za školsko osoblje koje možete poreuzeti na ovom LINKU.

Šta roditelji mogu da urade da pripreme svoje dete koje ima astmu za školu?

 • Planirajte unapred i zakažite pregled kod doktora koji vodi vaše dete, ovo se odnosi na pulmologa kao  i na pedijatra.
 • Razgovarajte sa lekarom o astmi vašeg deteta, opštem zdravstvenom stanju i bilo kojoj drugoj brizi koju eventualno imate u vezi zdravstvenog stanja i potreba vašeg deteta.

Ovo je dobro vreme i da ažurirate:

 • Recepte za lekove.
 • Dokumentaciju neophodnu za školu ukoliko lek ostavljate i u školi.
 • Akcioni plan za astmu za vaše dete.

U školi obavestite osoblje o zdravstvenom stanju vašeg deteta kao i o terapiji tj. lekovima koje vaše dete koristi za kontrolu simptoma astme. U zajedničkoj komunikaciji sa školom odredite osobu koja bi mogla biti zadužena za davanje leka vašem detetu ukoliko je to potrebno. Upoznajte tu osobu sa lekovima koje vaše dete koristi kao i načinom na koji se isti koriste . Ovo je dobro vreme da osoblje škole upoznate sa:

 • Lekovima za brzo otklanjanje simptoma astmatičnog napada (npr. pumpica Ventolin ili Berodual) kao i svim drugim lekovima koji su eventualno propisani Vašem detetu.
 • Formalno date saglasnost da se lekovi daju detetu i u školi u slučaju potrebe.
 • Akcionim planom za astmu za vaše dete ukoliko ga ima.

SARAĐUJTE SA ŠKOLOM PO POTREBI TOKOM CELE ŠKOLSKE GODINE KAD GOD SE POJAVE BILO KAKVE NEDOUMICE U VEZI SA ASTMOM VŠEG DETETA.

Nedoumice mogu da se odnose na :

 • pitanja u vezi sa nastavom fizičkog vaspitanja
 • postupanja na eksurzijama ili praktičnoj nastavi
 • razumevanja astme od strane školskog osoblja i spremnosti da se reaguje na pogoršanje astme
 • upotrebu pumpica u školi ili kod kuće
 • uopštena pitanja u vezi sa lekovima za lečenje astme
 • pogoršanja astme u određeno doba godine
 • okidače za napad astme

Kako da se roditelji izbore sa promenama u astmu deteta tokom školske godine?

 • Učinite napor da blagovremeno obavestite školu ukoliko vaše dete je imalo ozbiljan astmatičan napad.
 • Razmenjujte informacije sa školom redovno, pogotovo one koje se odnose na promene u terapiji ili promene u simptomima astme kod vašeg deteta.
 • Vodite računa o rokovima trajanja za lekove za Vaše dete koji se nalaze u školi ili koje će dete koristiti u školi.
 • Zamenite lekove kojima je istekao rok bez odlaganja. Možete postaviti podsetnik u vašem telefonu koji će se oglasiti dve ili tri sedmice pre isteka roka leka kako biste mogli na vreme da ga zamenite.

Šta roditelji mogu da urade na kraju školske godine?

Preporučljivo je da se nastavi komunikacija i razmena informacija sa školom, odnosno školskim osobljem i kako se školska godina približava kraju. Poželjno je da:

 • razgovarate sa vašim detetom o školskoj godini i o tome šta je potrebno preduzeti da se obezbedi kontinuirano dobar rezultat,
 • da preuzmete sve lekove koji su eventualno ostali u školi,
 • da se raspitate u školi o saglasnostima ili formularima koji će biti potrebni za narednu školsku godinu za vaše dete, a u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem.

astma i deca

Share

You may also like...