Međunarodna nedelja alergija 23-29 jun 2024.

U Međunarodnoj nedelji od 23. do 29. juna, koja se u celom svetu obeležava kao nedelja alergija, ove godine stavljamo fokus na prevazilaženje prepreka kod alergije na hranu.

Zašto su nutritivne alergije tema od svetskog značaja?

Alergija na hranu je globalni zdravstveni problem. Alergije na hranu postaju sve češće u celom svetu među ljudima svih dobi i ovo jeste globalni zdravstveni problem. Važno  je to istaći i pokrenuti zajednicu na promene koje će smanjiti teret alergija, kako za pacijente, tako i za zdravstveni sistem.

Kako prevazići probleme?

Partnerstvo između pacijenata i lekara je ključno!

Pacijenti mogu uspešno da kontorlišu alergiju na hranu uz pomoć alergologa i dijetologa koji razume alergije na hranu. Ovo partnerstvo može mnogo da poboljša kvalitet života sa alergijom na hranu.

Alergija na hranu može ugroziti život, zato je važno informisanje.

Neodložna primena epinefrina je krucijalna kod anafilakse. Sprečavanje teške reakcije je moguće uz svesnost i odgovarajući tretman. Dobijanje dijagnoze od alergologa je od ključne važnosti da bi se smanjio broj pogrešno dijagnostikovanih ili nedijagnostikovanih slučajeva.

Alergija na hranu je svuda oko nas i predstavlja zajedničku odgovornost.

Svi treba da znaju šta je alergija na hranu, da umeju da prepoznaju rizik i da znaju kako da pomognu. Jedino tako možemo zaštiti osobe sa alergijom na hranu i pružiti podršku.

Saznajte više o Međunarodnoj nedelji alergija na www.worldallergyweek.org.

Share

You may also like...