Tagged: atopijski ekcem

alergija na hladnoću

Da li imate alergiju na hladnoću?

Urtikarija ili koprivnjača česta je alergijska reakcija koja se ispoljava na koži. Pod pojmom fizikalna urtikarija podrazumevaju se koprivnjače nastale usled različitih fizičkih nadražaja kao što su grebanje, kontakt sa različitim predmetima, izloženost sunčevoj...

Share