Definiši svoju astmu – globalna kampanja o teškoj astmi

definiši svoju astmu

Globalna platforma za pacijente sa alergijama i plućnim bolestima (GAAPP) čije je naše Nacionalno udruženje Alergija i ja član, započelo je globanu kampanju o teškoj astmi sa edukacijom kao svrhom.

Glavne poruke kampanje su:

  1. Saznanje da postoje različite vrste astme
  2. Način na koji pacijenti trenutno tretiraju astmu možda nije pravi 
  3. Komunikacija pacijenta sa lekarima

GAAPP i Alergija i ja pozivaju na akciju:

Nemojte patiti u tišini – ako se još uvek borite sa svojom astmom i pored terapije, moguće je da imate drugačiju vrstu ovog stanja.

Postoji jednostavan način da to otkrijete – jednostavno razgovarajte sa Vašim doktorom o tome da Vam da uput za specijalistu.

Izazovi u definisanju teške astme

Svačije iskustvo sa astmom je drugačije. Činjenica je da postoji više različitih definicija teške astme koje su nam dostupne. Zdravstveni radnici ne viđaju ljude sa teškom astmom svakodnevno, pa ovo stanje može proći neopaženo ili se može pomešati sa (nekontrolisanom) astmom.

PULSAR inicijativa

Patient Understanding Leading to an Appropriate Severe Asthma Review (PULSAR) je međunarodna, inovativna, vođena od strane pacijenata, multidisciplinarna inicijativa koja ima za cilj da razvije i distribuiše globalnu, fokusiranu na pacijenta, definiciju teške astme.

Kako bi odgovorila na izazov, GAAPP-ova najnovija inicijativa je razumevanje pacijenta koje vodi adekvatnom pregledu, odnosno proceni astme.

GAAPP

PULSAR definicija [1]

Teška astma je stanje opasno po život koje može uticati na ceo Vaš život terajući Vas na neželjene promene u Vašim svakodnevnim aktivnostima.

Ukoliko imate tešku astmu, osetićete učestala i teška pogoršanja simptoma astme (astmatični napadi/iznenadna pogoršanja) uprkos uzimanju višestrukih visoko-doziranih inhalacija.

Ovi napadi ili iznenadna pogoršanja često se javljaju više od jednom godišnje i zahtevaju upotrebu steroida ili usluga hitne službe ili hospitalizaciju.

Ček lista fokusirana na pacijenta

Ova prateća ček lista pomaže ljudima da uoče znake koje ih upućuju da treba da porazgovaraju sa svojim lekarom o svojoj astmi.

Ukoliko se pojavi bilo koji ’jasan’ (crveni) znak, osoba treba da poseti svog doktora koji će je verovatno uputiti na specijalistu. Specijalista će moći da proveri da li zaista postoji teška astma i daće savet o tome šta treba preduzeti sledeće.

Ukoliko se jave neki od ’zabrinjavajućih’ (žutih) znakova, ili je osoba zabrinuta o uticaju koji će astma imati na svakodnevni život, trebalo bi da porazgovara sa svojim doktorom u toku sledeće zakazane kontrole astme.

PRONAĐITE PULSAR ČEK-LISTU I DEFINICIJU ovde.

Zašto je sada pravo vreme da bolje definišemo tešku astmu?

  • POSTOJI NOVI TALAS MOGUĆNOSTI U TERAPIJI ZA TEŠKU ASTMU I TO DONOSI NADU TAMO GDE JE NIJE UVEK BILO.
  • SKORAŠNJA PUBLIKACIJA PULSAR DEFINICIJE I ČEK-LISTE KOJU JE DALA SVETSKA MULTIDISCIPLINARNA RADNA GRUPA NAGLASILA JE VREDNOST JEDNE JASNE DEFINICIJE I LISTE ZNAKOVA KOJA OMOGUĆAVA JASNIJE ODLUČIVANJE I BRŽE UPUĆIVANJE.
  • OVO JE PRAVA PRILIKA DA SE POMOGNE LJUDIMA KOJI ŽIVE SA TEŠKOM ASTMOM DA PROMENE SVOJE ŽIVOTE.

[1] Tonya A. Winders, Andrew M. Wilson, Monica J. Fletcher, Anthony McGuinness and David B. Price. (2019)A PatientCentered Description of Severe Asthma: Patient Understanding Leading to Assessment for a Severe Asthma Referral (PULSAR). The Patient. https://link.springer.com/article/10.1007/s40 271-019-00371- 0?fbclid=IwAR3esay_Vq1liX_m8HssTTkaQ CAqqZLG5JKSp7NxfiITP4elgckEzJpZApI. Accessed July 2019.

Share

You may also like...