Kako je protekla prva godina postojanja našeg Udruženja – retrospektiva 2019. i plan za 2020.

Alergija i ja

Prošla godina je za naše Udruženje Alergija i ja bila velika i veoma važna godina. Prva godina postojanja, a tako značajna. Uprkos našem motivu koji nas vodi od osnivanja udruženja: Malim koracima do velikih ciljeva, već u ovoj prvoj godini smo uradili mnogo više od očekivanog i želimo sa vama da podelimo sve uspehe, jer uspesi jednog udruženja su isključivo uspesi ciljne grupe kojoj se jedno udruženje posvećuje, a u našem slučaju to su pacijenti sa alergijama, ali i celijakijom i ostalim zdravstvenim ograničenjima u ishrani.

Postoji mnogo stvari koje smo u 2019. uradili, a koje se možda nisu daleko čule, jer smo o tim aktivnostima možda najmanje pričali, zbog skromnosti kojem nas je naučilo vaspitanje, ali te stvari, iako tiho sprovedene, su u mnogome uticale na razvoj svesti, koji je prvi korak ka poboljšanju kvaliteta života pacijenata.

U toku prošle godine proslavili smo prvu godišnjicu postojanja, ali smo za ovo kratko vreme:

Jedna od naših najvećih vizija – razvijanje svesti o atopijskim bolestima i nesumnjivo utiče na poboljšanje statusa i kvaliteta svakodnevnog života pacijenata, ove godine je prepoznata kao potreba na opštem nivou zdravlja pacijenata u Srbiji, i to nas najviše raduje.

Učinili smo da razvoj svesti o atopijskim bolestima bude veći i da se glas pacijenata glasnije čuje. Naš sajt okuplja preko 25.000 čitalaca mesečno, a naši kanali na društvenim mrežama broje preko 30.000 pratilaca. Savetovalište za atopiju koje smo osnovali 2018. funkcioniše na svakodnevnom nivou, u saradnji sa našim lekarima, stručnjacima iz oblasti atopije i odgovorilo je na veliki broj zahteva i pitanja. Razvili smo odnose sa Klinikom za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije i ojačali saradnju sa Institutom za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Dr Vukan Čupić” i stručnjacima iz oblasti atopije.

Na godišnjoj Skupštini našeg Udruženja, odbor je napravio plan za narednu godinu, u kojoj ćemo se fokusirati na razvijanje svesti o alergijskim bolestima i direktnoj pomoći pacijentima.

Plan Udruženja Alergija i ja za 2020.godinu

 • Radionice Atopije u 6 gradova Srbije tokom cele godine;
 • Organizovanje Sajma Alergija u maju 2020.;
 • On – line i telefonsko Savetovalište za atopiju na svakodnevnom nivou;
 • Jednomesečno održavanje Savetovališta za atopiju na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Dr Vukan Čupić”;
 • Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa kompanijama;
 • Obeležavanje Međunarodnog Dana Atopijskog Ekcema 14.09.2020.;
 • Organizovanje Simpozijuma za alergije u saradnji sa Internacionalnim Udruženjem za Preventivnu Pedijatriju;
 • Učestvovanje na Simpozijumu Internacionalnog Udruženja za Preventivnu Pedijatriju;
 • Zagovaranje poboljšanja položaja i prava pacijenata sa atopijom;
 • Publikacija brošura i letaka vezanih za alergijski rinitis, astmu, anafilaksu, atopijski dermatitis;
 • Jačanje zajednice na društvenim mrežama;
 • Nedeljno ažuriranje web sajta novim sadržajem;
 • Radionice atopije za nastavni kadar i roditelje u školama;
 • Predstave za decu sa atopijom;
 • Saradnja sa klinikama i lekarima iz oblasti atopije.

Vraćamo se na naš moto Malim koracimo do velikih ciljeva, ali ovoga puta će naši koraci biti još veći!

Podržite rad našeg Udruženja donacijom koju možete izvršiti uplatom na račun u EFG banci na broj: 250 126000031576030.

 

Share

You may also like...