Prvi tretman za alergiju na kikiriki konačno i zvanično odobren u Americi

tretman za alergiju na kikiriki

Fenomenalna vest za sve one za alergijom na kikiriki! U petak, 31. januara 2020. godine U.S. Food and Drug Administration, pandan Agenciji za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije, odobrila je prvi lek za alergiju na kikiriki – PALFORZIA, koji predstavlja  prvi tretman u vidu oralne imunoterapije namenjen ublažavanju alergijskih reakcija, uključujući i anafilaksiju, koje mogu da se dese usled slučajnog izlaganja kikirikiju.

Alergija na kikiriki je jedna od najčešćih nutritivnih alergija na svetu koja, samo u USA pogađa više od 1.6 miliona dece i tinejdžera.

Alergija na kikiriki je stanje u kome imuni sistem pogrešno identifikuje čak i veoma male količine kikirikija kao štetne. Alergijske reakcije na kikiriki su nepredvidive, kako u pogledu toga kada će se desiti, tako i na koji način će se alergijska reakcija ispoljiti.

Kako deluje tretman za alergiju na kikiriki?

Tretman Palforziom može biti inicijalno započet kod pojedinaca uzrasta od 4 do 17 godina koji imaju potvrđenu dijagnozu alergije na kikiriki i može biti nastavljen kod pojedinaca uzrasta od 4 godine i starijih. Oni koji uzimaju Palforziu u svojoj prehrani moraju da nastave da se uzdržavaju od konzumacije kikirikija. Palforzia je prvi odobren tretman za pacijente sa alergijom na kikiriki i nije namenjen tretiranju hitnih stanja usled alergijske reakcije, uključujući i anafilaksu. Palforzia je prah proizveden od kikirikija upakovan u različito obojene vrećice ili kapsule gde svaka boja označava određenu dozu odnosno gramažu posebno namenjene za svaku od tri faze tretmana. Prah se iz kapsula ili vrećica isprazni i stavi u manju količinu hrane kao npr. jogurt, puding ili pire od jabuka i sve to onda pacijent pojede.

Čitav tretman za lečenje alergije na kikiriki sa Palforziom se sastoji od tri faze: Eskalacije inicijalne doze, Povećanja doze i Održavanja.

Eskalacija inicijalne doze traje jedan dan. Faza Povećanje doze se sastoji od 11 povećanja doza koja se dešavaju u periodu od nekoliko meseci. Eskalacija inicijalne doze i prva doza svakog od 11 Povećanja doze se primenjuju pod nadzorom lekara i medicinskih radnika u kontrolicanoj sredini gde postoji mogućnost medicinskog zbrinjavanja eventualnih ozbiljnih alergijskih reakcija , uključujući i anafilaksiju. Iako do anafilaksije može doći u bilo kom trenutku tretmana Palforziom, pacijenti su u najvećem riziku tokom i posle Eskalacije inicijalne doze i tokom prvog doziranja svakog o 11 delova druge faze tj. Povećanja doze. Tokom druge faze tretmana – Povećanja doze, ukoliko pacijent toleriše prvu povećanu dozu pacijenti mogu nastaviti dnevno doziranje kod kuće. Kada pacijent završi drugu fazu tretmana mogu da započnu sa trećom fazom – Održavanje, koja se sprovodi na dnevnom nivou. Oni pacijenti koji dožive određene alergijske reakcije usled uzimanja Palforzie možda će morati prekinuti tretman ili izmeniti raspored doziranja.

Efikasnost terapije za lečenje alergije na kikriki

Efikasnost tretmana Palforziom dokazana je nasumičnim, dvostruko-slepim, placebo-kontrolisanim studijama sprovedenim u USA, Kanadi i Evropi na oko 500 pacijenata sa dijagnozom alergije na kikiriki. Efikasnost je procenjena postotkom učesnika studije koji su “položili” test konzumacije 600 mg proteina kikirikija sa najviše blagim simptomima alergijske reakcije 6 meseci nakon završetka treće faze tretmna – Održavanja. Rezultati su pokazali da je 67.2 % pacijenata koji su primili tretman Palforziom tolerisalo 600 mg proteina kikirikija u poređenju sa 4.0% koji nisu.

Bezbednost tretmana Palforziom

Bezbednost primene Palforzie je procenjena sa dve dvostruko-slepe, placebo-kontrolisane studije sa oko 700 učesnika. Najčešća neželjena dejstva tretmana su bila abdominalni bol, povraćanje, mučnina, peckanje u ustima, svrab, kašalj, curenje nosa, iritacija i osećaj suženosti grla, urtikarija, šištanje pluća (wheezing), nedostatak daha i anafilaksija. Palforzia ne bi trebalo da se primenjuje kod pacijenata sa nekontrolisanom astmom.


Izvor: FDA, ir.immune

Prevela: Nina Janić

Share

You may also like...

Prijavite se na naš newsletter