Saradnja sa Institutom za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”

memorandum o saradnji

Nacionalno udruženje za pomoć i podršku pacijentima sa alergijama, celijakijom i ostalim autoimunim oboljenjima sa ograničenjima u ishrani – Alergija i ja obaveštava javnost da je 11.02. 2020. u Beogradu, u ime zajedničkih ciljeva, podrške i pomoći pacijentima, potpisan Memorandum o saradnji sa Institutom za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” na Novom Beogradu.

U skladu sa misijom i vizijom NU Alergija i ja, ovim memorandumom želimo da ujedinjenim snagama podstičemo:

  • Bržu dijagnostiku alergija i celijakije;
  • Prevenciju u lečenju atopijskih bolesti;
  • Edukaciju obolelih kroz Savetovalište za atopiju;
  • Edukaciju obolelih putem predavanja i radionica sa lekarima i stručnim licima;
  • Informisanje šire javnosti i širenje svesti o problemima alergije i celijakije i drugih atopijskih i autoimunih bolesti;
  • Dostupnost terapije i lekova širem krugu pacijenata;
  • Stvaranje protokola o dijagnostici atopijskih bolesti.

Potpisnici memoranduma će formirati stalna i povremena radna tela koja su u funkciji njegovog administriranja i ciljno orijentisanih aktivnosti, čiju će realizaciju zajednički planirati, ostvarivati i ocenjivati.


 

 

Share

You may also like...