Pismo kabinetu Ministra za zaštitu životne sredine o hitnoj EU akciji o zagađenju vazduha u 2020.

pismo ministarstvu

Nacionalno udruženje Alergija i ja uputilo je dopis Ministarstvu za zaštitu životne sredine o hitnoj akciji Evropske Unije za zaštitu životne sredine.

U dopisu je istaknuto da je 5. marta 2020., Savez Evropske Unije usvojio hitne zaključke o kvalitetu vazduha za 2020. godinu.

Zagađenje vazduha je glavna ekološka opasnost za zdravlje, koja u EU dovodi do 400.000 smrti godišnje, dok je broj smrtnih slučajeva od posledica zagađenja vazduha u našoj zemlji na godišnjem nivou prelazi broj od 6.000. To je vodeći faktor rizika za glavne hronične bolesti, uključujući kancer, kardiovaskularne i respiratorne bolesti. Nova istraživanja takođe pokazuju vezu između zagađenja vazduha i gojaznosti, dijabetesa i neuroloških stanja. Ugroženje grupe, kao što su deca, starije osobe, osobe nižeg ekonomskog standarda i osobe koje su već bolesne su posebno ugrožene. Tu se pridružuju i pacijenti sa alergijskim oboljenjima (alergijskim rinitisom, atopijskim dermatitisom i astmom).

Nacionalno udruženje Alergija i ja se obralo Ministarstvu kako bismo pružili podršku nultoj emisiji gasova i nultoj zagađenosti vazduha i podržali odluku Saveza Evrpske Unije.

U dopisu se naglašava: “EU Komisija će usklađivati trenutne standarde kvaliteta vazduha naučno zasnovanom preporukom Svetske Zdravstvene organizacije (WHO) što je veliki korak napred ka sagledavanju ovog globalnog problema. Presudni koraci koji će uslediti nakon faze najave su predlaganje konkretnih mera u kratkom vremenskom okviru za primenu smernica Svetske zdravstvene organizacije, kao standarda Evropske Unije, a za zdravlje svih Evropljana. Očekujemo da se i naša zemlja, koja teži evropskim integracijama, prilagodi merama Komisiji Evropske Unije i u što hitnijem roku, posveti rešavanju problema zagađenja vazduha I koherentno deluje na nacionalnom, regionalnom I lokalnom nivou.”

Nacionalno udruženje Alergija i ja pozvalo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine da u narednim Zaključcima Saveta o kvalitetu vazduha:

  • Preduzme aktivnosti i mere kako bi se adekvatno delovalo na zagađenje vazduha radi zaštite zdravlja građana: ​​pozitivni efekti ovog Zelenog ugovora trebalo bi da realizuju do kraja trenutnog mandata Evropske komisije.
  • Hitno pokrene određene aktivnosti koje imaju za cilj urgentno smanjivanje emisije štetnih gasova i poboljšanje kvaliteta vazduha, utirući put napred: ambicija EU Green Deal-a treba da poprimi oblik jasnih koraka za čisti zrak do 2020. godine, sa ciljem da EU vazdušne standarde uskladi sa smernicama Svetske zdravstvene organizacije.

Nacionalno udruženje Alergija i ja izrazilo je  spremnost za saradnju sa tokom priprema mera o kvalitetu vazduha i pružanje podrške na putu ka zdravoj planeti za zdrave ljude.

 

Share

You may also like...