Popust na sve laboratorijske usluge za članove Udruženja i članove njihove porodice

Talija lab

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Nacionalno udruženje Alergija i ja potpisalo Memorandum o saradnji na godinu dana sa TalijaLab, biohemijskom laboratorijom, koja posluje na 17 lokacija u Srbiji, kojim se članovima udruženja obezbeđuje 15% popusta na sve laboratorijske usluge za celu porodicu.

Pozivamo vas da pogledate koja Talija lab laboratorija vam je najbliža i da, ukoliko već niste, popunite pristupnicu Udruženju kako biste ostvarivali popust narednih godinu dana: PRISTUPNICA NACIONALNOM UDRUŽENJU ALERGIJA I JA


Više o TalijaLab:

Biohemijska laboratorija Talija lab je osnovana u Beogradu 2014. godine. Stalnim razvojem i unapređenjem u kratkom roku postignuti su impresivni poslovni rezultati, postojanje 17 laboratorija u našem sistemu koje pružaju usluge iz različitih oblasti laboratorijske dijagnostike: biohemije, mikrobiologije i genetike.

Svest o tome da laboratorijska dijagnostika predstavlja veoma važan deo sistema zdravstvene zaštite, a da su rezultati laboratorijskih ispitivanja ključni za postavljanje dijagnoze, praćenje toka bolesti i procenu efikasnosti primenjene terapije, kao imperativ našeg poslovanja postavljen je kvalitet rezultata. U cilju dobijanja tačnih i pouzdanih rezultata dosledno poštujemo principe dobre laboratorijske prakse u svim fazama laboratorijskog ispitivanja. Pored kontinuiranog sprovođenja mera unutrašnje kontrole kvaliteta, učestvujemo i u međunarodnom programu spoljašnje kontrole kvaliteta. Ispitivanja se izvode na automatizovanim biohemijskim i imunohemijskim analizatorima renomiranih svetskih proizvođača uz upotrebu kvalitetnih reagenasa, kalibracionih i kontrolnih materijala. Pored ulaganja u nabavku najkvalitetnije opreme, vodimo računa o usavršavanju našeg stručnog tima kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju u skladu sa zahtevima odgovarajućih zdravstvenih Komora kojima pripadaju.

Kako smo od samog početka poslovanja posvećeni potrebama naših korisnika, pored kvaliteta bitna nam je i efikasnostpruženih usluga, zbog čega svakodnevno nastojimo da u najkraćem roku dobiju rezultate uz mogućnost stručnih konsultacija kroz ljubazan pristup prema svakom korisniku. Imajući u vidu koliko je bitna i dostupnost usluga vodili smo računa o lokacijama naših laboratorija koje se nalaze u Beogradu, ali i širom Srbije. Pored toga, obezbeđujemo i usluge terenske (patronažne) službe.

U cilju opšte dobrobiti naših korisnika realizujemo dnevne akcije sa popustima na određene analize. Posebnu pažnju posvećujemo deci, trudnicama, penzionerima kroz odgovarajuće popuste, kao i porodicama kroz porodične kartice. Kako smo na žalost svedoci sve većeg broja pacijenata sa problemima u ostvarivanju potomstva obezbedili smo i popust na kompletan panel neophodnih analiza za bračne parove koji se pripremaju za vantelesnu oplodnju.

Share

You may also like...