Obaveštenje za roditelje beba sa alergijom na proteine kravljeg mleka

obaveštenjeUdruženje Alergija i ja je početkom marta meseca uputilo dopis Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje povodom problema sa izdavanjem namenskog mleka za bebe sa alergijom na proteine kravljeg mleka. Naime, od više naših članova obavešteni smo da pedijatri za ispisivanje recepta za posebnu formulu “NEOCATE LCP” za odojčad i decu kod kojih je dijagnostifikovana alergija na proteine kravljeg mleka sada traže izveštaj, odnosno potvrdu od tri lekara odgovarajuće specijalizacije. Obrazloženje navedene prakse jeste da Republički fond za zdravstveno osiguranje, u cilju smanjenja troškova, zahteva da pomenuta formula za ishranu odojčadi i male dece bude propisana kao neophodna od strane tri lekara, tj. svojevrsne komisije lekara, sa sekundarnog, odnosno tercijernog nivoa zdavstvene zaštite, a zbog visoke nabavne cene iste.

Dopis Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje

Između ostalog Udruženje navodi da ima razumevanja da Republički fond za zdravstveno osiguranje u svom radu mora da vodi računa i o ekonomičnosti i celishodnom trošenju budžeta. “Međutim, moramo da ukažemo da zahtevanje izveštaja/potvrde od strane tri lekara specijalista kako bi se “NEOCATE LCP” mogao dobiti na recept preti da ugrozi kvalitet i obim zdravstvene zaštite dece koja imaju alergiju na protein kravljeg mleka i koriste ovu dohranu u svojoj ishrani.

Verujemo da je Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje poznato koliko je teško doći na pregled kod specijaliste alergologije i obaviti čitavu dijagnostiku, tj. koliko se dugo čeka na isti.  Od prve sumnje na postojanje nutritivne alergije pa do konačne dijagnoze sa propisanom terapijom veoma često prođe i po godinu dana. Pored problema dugog čekanja na pregled, mnogi roditelji su suočeni i sa okolnošću da dolaze iz mesta koja su geografski udaljena od zdravstvenih ustanova sekundarnog ili tercijernog nivoa zdravstvene zaštite pa im trebaju i značajna finansijska sredstva da stignu do njih, koja oni nemaju . Problem teške dostupnosti alergologa je još izraženiji u ovom stanju epidemije korona virusa gde zdravstveni sistem radi u izmenjenom režimu. Praksa da se traži izveštaj tri lekara kako bi se dohrana “NEOCATE LCP” dobila na recept može samo još više da oteža situaciju roditeljima i deci kojima je ista neophodna.”

U dopisu se dalje navodi: “Imajući u vidu navedeno, molimo vas da razmotrite navedenu praksu kada je u pitanju propisivanje dohrane “NEOCATE LCP” i istu promenite kako bi se olakšalo roditeljima i dohrana učinila dostupnijom deci kojoj je potrebna.”

Iskoristili smo ovaj dopis da postavimo i pitanje da li će i kada dohrana “NEOCATE JUNIOR” namenjena za dohranu odojčadi i male dece starije od godinu dana koji imaju alergiju na proteine kravljeg mleka biti dostupna u našoj zemlji na recept.

Odgovor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

S tim u vezi, veoma brzo smo dobili odgovor iz Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, iz Sektora za lekove i farmakoekonomiju u kojem se navodi da prema Pravilniku o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Službeni glasnik RS”, br 43/19, 55/19, 56/19-ispravka, 73/19, 87/19, 18/20, 43/20 i 108/20), dijetetski proizvod NEOCATE LCP (hrana za posebne medicinske namene), prah, limenka, 400 gnalazi se u delu Lista – A – Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta i obezbeđuje se na teret sredstava obeveznog zdravstvenog osiguranja za indikacije: “1. Intolerancija proteina kravljeg mleka; 2. Multipla alergija na hranu”, uz napomenu da se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa ili imunologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijalnom nivou zdravstvene zaštite.

U odgovoru se dalje navodi da propisivanje NEOCATE LCP na teret sredstava obaveznog zdravstvenig osiguranja nije neophodan izveštaj od strane tri lekara specijalista, već mišljenje lekara određene specijalnosti, a shodno propisanoj terapiji.

Dobili smo odgovor i na  naše postavljeno pitanje da li će i kada dohrana “NEOCATE JUNIOR” namenjena za dohranu odojčadi i male dece starije od godinu dana koji imaju alergiju na proteine kravljeg mleka biti dostupna u našoj zemlji na recept i dobili smo odgovor da je Republičkom fondu podnet zahtev za stavljanje NEOCATE JUNIOR na Listu lekova, za indikaciju “Intolerancija proteina kravljeg mleka, multipla alergija na hranu” i da se nalazi u postupku razmatranja.


U prilogu vam dostavljamo skeniran odgovor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ukoliko vam je potreban prilikom propisivanja NEOCATE LCP:

rfzo

Ovim putem se zahvaljujemo Sektoru za lekove i farmakoekonomiju Repubičkog fonda za zdravstveno osiguranje na odgovoru i na prosleđenim informacijama koje su od velike koristi našim pacijentima.

 

Share

You may also like...

Prijavite se na naš newsletter