Osnovni principi lečenja alergija

lečenje alergija

Svakodnevno dolazimo u kontakt sa mnogim materijama, ali nemaju sve potencijal da izazovu alergiju i u tim situacijama naš imuni sistem ne mora reagovati i dizati uzbunu. Problem nastaje kada imuni sistem ove supstance prepozna kao opasnost i aktivira čitav niz reakcija kako bi se zdravlje zaštitilo. Tako nastaju alergije, a supstanca koja je pokrenula imuni odgovor je alergen.

Simptomi alergije

Kijanje i curenje iz nosa su najčešći simptomi alergijskog rinitisa (polenske kijavice). Nastaje kada usled kontakta sa određnim alergenom dođe do oslobađanja medijatora alergijske reakcije prvenstveno iz mastocita (histamin, leukotrijeni, adhezivni molekuli). Delovanjem medijatora na krvne sudove, glatke mišiće i žlezde dolazi do kijanja, sekrecije iz nosa, zapušenost nosa, svraba. Pored respiratornih simptoma mogu biti prisutni simptomi kao što su prekomerno suzenje očiju, svrab očiju, peckanje kože. Dijagnozu alergije postavlja lekar na osnovu anamneze, kliničke slike i rezultata alergoloških testiranja.

Lečenje alergija

alergije

Cilj lečenja alergijskog rinitisa (polenske kijavice) je ublažavanje simptoma koji su izuzetno neprijatni i umanjuju kvalitet života ali isto tako i prevencija nastanka bronhijalne astme.

Tri su onovna terapijska postupka:

• izbegavanje kontakta sa određenim alergenom
• farmakološka terapija koja je i glavni oslonac lečenja
• imunoterapija koja modifikuje prirodni tok alergijskog rinitisa (polenske kijavice) sprečavajući progresiju u astmu.

Kako nam pomažu lekovi?

alergija

Lečenje alergijskog rinitisa (polenske kijavice) zahteva upornost i sistematičnost. Alergijski rinitisi (polenske kijavice) sezonskog karaktera leče se primenom antihistaminika.

Preporuka je da se pre početka upotrebe leka posavetujete sa lekarom ili farmaceutom.

Lekovi iz grupe antihistaminika svoje dejstvo ostvaruju blokiranjem oslobađanja histamina, supstance koja pokreće alergijsku reakciju i pojavu simptoma alergije. Oralni antihistaminici su efikasni u ublažavanju simptoma povezanih sa alergijskim rinitisom (polenskom kijavicom), koju karakteriše kijanje, curenje iz nosa ili svrab ukoliko se primene na vreme, tj. pre izlaganja alergenu.

presing


Tekst pisan u saradnji sa: Hemofarm.

Share

You may also like...