Nov projekat udruženja: Edukacije o alergijama za roditelje i vaspitače širom Srbije

Karavan atopije

Prema evropskim statističkim podacima svaki drugi čovek ima simptome alergija, inhalatornih ili nutritivnih. U Evropi, prema podacima iz 2019. godine, 17 miliona ljudi pati od alergija na hranu, a u poslednjih 20 godina broj dece koja imaju alergije na hranu se udvostručio. Veliki broj dece koji pate od alergija ima i neke druge bolesti iz atopijskog spektra kao što su atopijski dermatitis (ekcem), alergijski rinitis i astma.

Po postojećoj statistici 50% dece koja ima atopijski dermatitis razvije astmu u ranoj dobi, a 40% alergije na hranu. U Srbiji, prema nekim procenama od alergije na hranu boluje 30% odraslih i 40% dece. Ovakve brojke su zabrinjavajuće kao i činjenica da se o ovim oboljenjima malo zna, a da leka za alergije zapravo i nema.

Saznajte više o alergijama

S obzirom na sve gore navedeno, preventivna terapija kod atopijskih oboljenja (atopijski dermatitis, alergijski rinitis, astma) i lekovi za alergije primenjuju se samo kada do alergijske reakcije dođe, a intenzitet alergijske reakcije ponekad može biti opasan i po život. Tada se govori o anafilaksi, kao najtežem varijetetu  alergijske reakcije.  

Alergije nisu samo alergije. To je potencijalni razvitak nekoliko oboljenja: atopijskog dermatitisa, alergijskog rinitisa i astme. To je hronična bolest. Smatramo da ima puno prostora za unapređenje kvaliteta života pacijenata. Svaki pacijent ima pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu i društvenu podršku. Sa razvojem svesti i edukacijom stanovništva uslediće i druge sistematske promene za koje se zalažemo, kako bi kvalitet života pacijenata sa atopijom u mnogome bio poboljšan.

Veza između atopijskog dermatitisa, astme i nutritivnih alergija je nepobitna i veoma je važno što pre uočiti simptome ovih oboljenja kako bi se što pre moglo započeti s lečenjem.  Značajnu ulogu u stavljanju pod kontrolu simptoma i lečenje alergijskih bolesti igraju edukacije roditelja i pacijenata, kao i stručne javnosti i društva, kojim se naše udruženje bavi od samog osnivanja.

Ideja našeg udruženja je da se kroz edukaciju i obuku o prepoznavanju prvih simptoma alergija i adekvatnoj prevenciji alergijskih reakcija, podigne svest o alergijama uopšte, te povezanosti svih alergijskih bolesti, ishrani dece i omladine sa nutritivnim alergijama, proširi znanje o simptomima, prevenciji, alergenima, dijagnostici, terapiji i osnaže pre svega deca i roditelji, ali i njihovo okruženje (škole, sportsko-rekreativni centri) kako bi se izbeglo pogoršanje zdravlja dece sa alergijama, i sprečile teške i po život opasne alergijske reakcije, kao i diskriminacija dece sa alergijama.

Karavan atopije – nov projekat udruženja

Roditeljima, odnosno članovima porodice dece koja imaju neku od alergijskih bolesti veoma često nedostaju potrebne informacije na koji način mogu da pomognu svom detetu, a na taj način i sebi, jer alergijske bolesti utiču na kvalitet života cele porodice. Pored zaposlenih u školama i vrtićima i drugo osoblje zaposleno u školama zbog prirode posla kojim se bave svakodnevno su u kontaktu sa decom koja boluju od alergijskih bolesti.

Zbog toga je Udruženje “Alergija i ja” osmislilo projekat Karavan atopije, kojim želi zajedno sa lekarima iz oblasti alergologije da edukuje roditelje i vaspitače u obrazovnim institucijama širom Srbije.

Ovaj vid edukacije se usmerava na pacijente, roditelje pacijenata i zaposlene u školama i vrtićima i odnosićeo se na prepoznavanje prvih simptoma bolesti I adekvatnoj nezi. Obuhvatanjem dve interesne grupe, pacijenata sa jedne strane i svih zainteresovanih lica koja imaju dodir sa pacijentima sa druge strane, podiže se svest o atopijskim bolestima i širi znanje o simptomima, dijanostici, prevenciji, nezi, terpijskim mogućnostima, primeni terapije.

Takođe, ta deca su veliki deo dana usmerena na njih i oni bi trebalo da budu u mogućnosti da odgovore i na specifične potrebe te dece koje se mogu odnositi na ocenu da li su određena hrana ili pojedine aktivnosti bezbedne za njih, da li određeni simptomi ukazuju na to da se kod deteta trenutno događa alergijska reakcija, kako da reaguju u takvim situacijama, da prepoznaju da li se dete zbog svog zdravstvenog stanja u odnosu na drugu decu oseća drugačije, usamljeno, izolovano i sl. S obzirom na to da je u našem društvu veoma niska svest o alergijama na hranu i uopšte o alergijskim bolestima,  većina zaposlenih u školama nije u mogućnosti da odgovori na potrebe dece sa alergijama, što predstavlja veliki rizik za decu u obrazovnim institucijama.

Problemi sa kojima se suočavaju osobe sa alergijskim i drugim autoimunim bolestima sa ograničenjima u ishrani su višestruki:

 • nedostatak informacija (kao i dobijanje pogrešnih informacija),
 • nedostupnost bezbedne ishrane u vrtićima, školama, bolnicama i sl.
 • nedovoljna edukovanost pacijenata i nestručnosti u praksi,
 • nepostojanje dovoljno razvijene svesti u društvu o postojanju i međusobnoj povezanosti bolesti iz atopijskog spektra i njihovom uticaju na život obolelih,
 • nedostupnost potrebne dijagnostike kao i savremenih terapija.

Cilj projekta

Želimo da obezbedimo pacijentima u Srbiji, pravovremene i adekvatne informacije kako bi im olakšali suočavanje sa dijagnozom i ukazali na pravilno dijagnostikovanje I tretiranje bolesti koje će im ublažiti simptome i poboljšati kvalitet života.

Isto tako, cilj nam je da kroz predavanja i radionice edukujemo i pomognemo i svim drugim licima koja su iz ličnih ili profesionalnih razloga u kontaktu sa licima obolelim od atopije, kako bi se smanjile razlike i sprečila dalja diskriminacija.

Hoćemo da promenimo način na koji oboleli prihvataju svoju dijagnozu i olakšamo im snalaženje u novonastalim okolnostrima, da ih povežemo u zajednicu u kojoj će razmenjivati svoja iskustva i u kojoj će jačati, kako u odnosu sa svojim simptomima, tako I sa samim sobom i odnos na koji ih drugi tretiraju zbog specifičnosti i posebnosti njihovog načina života i primeni terapije.

Aktivnosti Karavana atopije

Tim NU “Alergija i ja” će organizovati i sprovoditi edukativna predavanja i radionice zajedno sa lekarima specijalistima. Karavan atopije će u prvoj godini aktivnosti obuhvatiti nekoliko gradova Srbije. Gradovi planirani za prvu fazu projekta su: Novi Sad, Subotica, Kikinda, Užice, Kragujevac, Niš i Beograd.

Teme koje će se obrađivati su:

 • prepoznavanje prvih simptoma alergija
 • upoznavanje sa dijagnostikovanjem alergija
 • značaj preventivnih tretmana
 • lečenje atopijskih oboljenja
 • savremeni pristup lečenju alergija.

Kao i sve aktivnosti koje naše udruženje sprovodi pristup edukaciji je slobodan.

 • U toku su prijave za prvo edukativno predavanje koje će se održati u Plavoj sali Skupštine Grada Novog Sada, 17.12.2021. godine sa početkom u 17h. Prijave možete izvršiti na e-mail: prijava@alergijaija.com

Udruženje “Alergija i ja” poziva sve koji žele da podrže projekat “Karavan atopije” da nam se jave na e-mail:  info@alergijaija.com.

Share

You may also like...