Svetski dan sigurnosti pacijenata 2022.

Svetski dan sigurnosti pacijenata
Svetski dan sigurnosti pacijenata je kampanja namenjena svim učesnicima zdravstvenog sistema da zajedno rade na poboljšanju sigurnosti pacijenata.

SVAKA OSOBA ŠIROM SVETA će u nekom trenutku svog života uzimati lekove za sprečavanje ili lečenje bolesti. Međutim, lekovi ponekad uzrokuju ozbiljnu štetu ako se nepravilno čuvaju, propisuju, izdaju, daju ili ako se nedovoljno kontrolišu.
42 milijarde američkih dolara ukupnih globalnih izdataka za zdravstvo širom sveta se može izbeći ako se spreče greške u lečenju.
Uz lekove kao najčešće korišćene intervencije u zdravstvenoj zaštiti i štetu povezanu s lekovima, ovogodišnja tema Svetskog dana sigurnosti pacijenata je upravo “Sigurnost lekova”.

Razumevajući ovo značajno opterećenje i prepoznavajući složenost prevencije i smanjenja štete povezane s lekovima, kampanja je zamišljena da pruži potreban poticaj za konsolidaciju napora postojećeg Svetskog zdravstvenog izazova za sigurnost pacijenata: Lekovi bez štetnog dejstva – naglašavajući potrebu usvajanja sistema pristupa i promocije sigurne prakse uzimanja lekova kako bi se sprečile greške u lečenju i smanjile štete povezane s lekovima. Posebna će se pažnja posvetiti područjima gde dolazi do najveće štete. Ključna područja delovanja su visokorizične situacije i polifarmacija.

  • Tema: Sigurnost lekova
  • Slogan: Lekovi bez štetnog dejstva
  • Poziv na akciju: Saznaj. Proveri. Pitaj.

Ciljevi kampanje

PODIZATI globalnu svijest o velikom problemu štete povezane s lekovima zbog grešaka u lečenju i nesigurnih praksi te ZAGOVARATI hitne mere za poboljšanje sigurnosti lekova.

UKLJUČITI ključne saradnike i partnere u nastojanju da se spreče greške u lečenju i smanje štete povezana s lekovima.

OSNAŽITI pacijente i porodice da se aktivno uključe u sigurnu upotrebu lekova.

POVEĆATI provedbu Globalne inicijative za sigurnost pacijenata Svetske zdravstvene organizacije: Lekovi bez štetnog dejstva
Share

You may also like...