Vodič za astmu u školi za školsko osoblje

 

vodič za astmu

Astma je jedan od vodećih uzročnika odsustva učenika iz škole, a koji su povezani sa hroničnim bolestima. Ukoliko roditelji sa školskim osobljem budu radili zajedno na proceni potencijalnih rizika, odnosno rizičnih situacija moguće je da to doprinese da učenici manje odsustvuju iz škole.

Zdravo i bezbedno okruženje je jedan od ključnih faktora za kontrolu astme u školi.

Naše udruženje je objavilo Vodič za astmu u školi za roditelje koje možete poreuzeti na ovom LINKU.

Da li je školi potreban protokol za astmu?

Poželjno/potrebno je da škole razviju protokole za astmu kako bi školsko osoblje bilo pripremljeno da se suoči sa situacijama koje uključuju kontrolu astme ili pomoć u slučaju napada.

Navedeno uključuje :

 • obuku školskog osoblja u vezi sa astmom
 • obrazovanje/informisanje u vezi sa astmom u školama
 • delotvorne programe upravljana astmom

Plan za upravljanje astmom, odnosno za kontrolu astme koji je usmeren na smanjenje okidača astme treba da obuhvata i aspekt poboljšanja zdravlja učenika.

Upravljanje astmom u školi

Veoma je važno da školsko osoblje zna koji učenici imaju astmu kako bi mogli da doprinesu očuvanju njihovog zdravlja. Školsko osoblje bi trebalo da bude upoznati i svesni eventualnog postojanja zdravstvenih rizika u okruženju za njihove učenike. Škola bi trebalo da razvije  i usvoji strategije prevencije kako bi stvorila u školi stvorila sredinu koja je „astma friendly.“

Kako da se školsko osoblje nosi sa astmom?

Škole bi trebalo da imaju usvojene zdravstvene politike i protokole za kontrolu/upravljanje astmom u školskom okruženju. Protokoli za astmu treba da obuhvataju kako učenike za koje se zna da imaju astmu tako i one koji po prvi put dobiju /razviju simptome astme u školi. Ovi protokoli/programi trebalo bi između ostalog i da uključuju sledeće:

 • primenu lekova, dokumentaciju i čuvanje istih
 • određivanje školskog osoblja zaduženog za primenu leka
 • akcioni plan u slučaju nastanka rizičnog događaja/astmatičnog napada
 • edukacije, informacije i obuke za školsko osoblje koje se odnosi i na informacije u vezi sa astmom
 • plan razmene informacija/komunikacije na nivou školske uprave

Astma i škola: jednostavan protokol

Učenici sa astmom imaju benefite od protokla za upravljanje i zbrinjavanje astme.

astma i deca

 • Potrebno je da je uspostavljena terapija za održavanje astme (pod kontrolom) i terapija u slučajevim pogoršanja, odnosno astmatičnog napada.
 • Potrebno je održati sastanak sa roditeljima učenika koji ima astmu kako bi ste: dobile informacije o lekovima koje dete koristi i pumpice za brzo otklanjanje simptoma.
 • Potrebno je da se uspostavi dobra komunikacija među školskim osobljem kao i sa roditeljima, kako bi svi akteri bili upoznati sa zdravstvenim potrebama učenika.
 • Potrebno je obezbediti obuku u vezi sa astmom osoblju u skladu sa potrebama.
 • Potrebno je da školsko osoblje bude upoznato sa simptomima astmatičnog napada kao i da plakat o istima bude istaknut u učionicama na vidljivom mestu.

 

Znaci i simptomi astme koje bi svaki zaposlen u školi trebalo da zna

 • KRČANJE ILI VIZING : specifičan zvuk krčanja ili zviždanja prilikom disanja
 • KRATAK DAH ILI UBRZANO DISANJE  (može biti povezano sa vežbanjem)
 • PRITISAK ILI BOL U PRSIMA
 • NESVESTICA (učenik može da odustane ili izbegava određene aktivnosti)
 • KAŠLJANJE : može biti kontinuiran ili učestao; prehlade, fizička aktivnost ili hladan vazduh mogu da ga  pogoršaju (učenik može da prijavi i poteškoće sa spavanjem zbog kašlja)

Ukoliko primetite učenika sa ovim simptomima prvo ga pitajte da li je uzeo pumpicu za brzo otklanjanje simptoma (npr. Berodual ili Ventolin) . Ukoliko nije neophodno je da ga uputite da odmah uzme lek.

Ukoliko u roku od 10 minuta ne dođe do poboljšanja simptoma ili ukoliko lek za brzo otklanjanje simptoma nije dostupan potrebno je obezbediti da učenik svo vreme bude pod nadzorom te pozvati Hitnu pomoć na 194

Ne ostavljati učenika samog i bez nadzora jer ponekad simptomi veoma naglo mogu da se pogoršaju.

astma i deca

U pogledu astme i alergija školsko osoblje bi trebalo da bude upoznato sa sledećim:

 • Znacima i simptomima
 • Najčešćim i uobičajenim okidačima i faktorima rizika
 • Kako sprečiti pogoršanja astme ili izlaganja alergenu?
 • Nikad ne ostavljati dete sa simptomima astmatičnog napada ili alergijske reakcije samo i bez nadzora
 • Koji su znaci i simptomi situacije koja zahteva hitnu reakciju i pomoć?
 • Šta preduzeti u situacijama koje zahtevaju hitnu reakciju i pomoć?
 • Koji lekovi su potrebni?
 • Kako dati/primeniti te lekove?
 • Kako kontaktirati/pozvati Hitnu medicinsku pomoć ukoliko je potrebna?

astma i deca

Share

You may also like...