Vreme je za imunoterapiju!

IMUNOTERAPIJA

Imunoterapija ili  alergen specifična imunotrapija ili  desenzibilizacija , poznatija i kao “vakcina protiv alergija” je vid terapije za: alergijske respiratorne bolesti posredovane IgE mehanizmom – alergijski rinitis, alergijsku blagu i dobro kontrolisanu stabilnu astmu, za alergijski konjuktivitis, alergije na ubod insekta. Alergen specifična imunoterapija je za sada jedino etiološko lečenje alergijskih bolesti koje  će pacijentu omogućiti dugotrajno poboljšanje simptoma alergije nakon ponovnog izlaganja istom alergenu .

Šta je imunoterapija?

Imunoterapija podrazumeva davanje postepeno rastućih doza/koncentracija  alergena, na koji pacijent  ispoljava alergiju. Postepenim unošenjem u organizam rastućih koncentracija alergena  dolazi do toga da imuni sistem postaje “manje osetljiv” i razvija toleranciju na alergen, desenzibiliše se, što posledično smanjuje simptome alergije kada se alergen unese u organizam sledeći put . Istraživanja su pokazala da imunoterapija ne samo da ublažava simptome postojeće alergijeveć sprečava i pojavu novih. Takođe, ova terapija sprečava dalje napredovanje alergijske bolesti disajnih puteva ka astmi zbog njenog modulatornog efekta  na inflamatorne procese  jedinstvenog disajnog: nosa – alveole.

Ko može primiti imunoterapiju?

Za primenu terapije vrlo je važan dobar odabir pacijenta od strane lekara. Imunoterapija  se  preporučuje i deci starijoj od pet godina i odaslima, sa boljim odgovorom na terapiju  kod dece i adolescenata. Pre početka lečenja  moraju  se  utvrditi tačni alergeni koji izazivaju simptome alergije. Alergološka obrada obuhvata– kožne probe, testove iz  krvi  specigični  IgE, ukupni  IgE, spirometriju, procenu kontrole  i  stepena težine astme, postojanje pridruženih bolesti i stanja.

Važno  je jasno predočiti pacijentu da je proces dugotrajan, da se lek koristi  u  dužem vrmeneskom periodu.

Dobri kandidati za ovu  terapiju su pacijenti sa alergijskim respiratornim bolestima koji i  pored primenjenih  metoda terapije po savremenim smernicana za lečenje (kontrola sredine, izbegavanje alergena, dekongestivi, antihistaminici, intranazalni, inhalatorni, ili sistemski kortikosteroidi) nisu zadovoljni svojim napretkom i/ili  kvalitetom života. Imunoterapija se obično preporučuje  pacijentima kod kojih postoji  izražena preosetljivost na jedan do četiri  alergena.

Vrste imunoterapije, kako se primenjuju i koliko dugo traju?

Najčešće primenjivani oblici imunoterapije su: supkutana imunoterapija ( SCIT); sublingvalna imunoterapija(SLIT); oralna imunoterapija alergoidima;

Postoje dve faze: inicijalna faza – uključuje primanje sc injekcija ( SCIT) sa sve rastućim koncentracijama alergena oko jedan do dva puta nedeljno. Dužina ove faze zavisi od toga koliko često se injekcije primaju, ali obično se kreće od tri do šest meseci. Nakon ovog perioda prelazi se na dozu održavanja koju pascijent uzima dva  puta nedeljno u periodu tri do pet godina. I to  je faza održavanja .

Terapija se uvek započinje i daje u  kontrolisanoj sredini pod zdravstvenim nadzorom, za slučaj pojave anafiklaktičke reakcije na lek koja je izuzetno redak, ali moguć neželjeni događaj. Crvenilo i bol na mestu  davanja sc injekcije su uobičajene reakcije.

Sublingvalna imunoterapija (SLIT)  “ispod jezika“ imunoterapija primenjuje su u obliku kapi, tableta, spreja. Oralna terapija je znatno komfornija, pogodna za decu i  za pacijente koji ne žele injekcije. Od neželjenih reakcija, svrab i peckanje usne duplje jezika i usana su glavna neželjena dejstva  i značajno je manje sistemskih neželjenih dejstava. Oralne terapije su pogodne za tvz „rush i ultra rush SLIT “ ubrzane , protokole.

Pacijentu je važno naglasiti da se poboljšanje kliničke slike  imunoterapijom ne dešava odmah. Obično je potrebno najmanje oko  šest meseci pre nego što se simptomi poboljšaju, ponekad i duže.

Važno je napomenuti da imunoterapiju  na alergene  polena treba započeti u  zimskom periodu, u periodu  novembar – januar. Za imunoterapiju  na alergene  kućne prašine i grinja nema tog ograničenja.

Ako pacijent ima  tegobe u  sezoni proleće/ leto zbog alergijskog rinitisa poboljšanje se primećuje  u prvoj sezoni. Preporučuje se da se imunoterapija protiv alergena nastavi oko tri do pet  godina. Dok su  na imunoterapiji pacijenti i dalje mogu da koristite lekove protiv alergija i trebalo bi da redovno  koriste lekove za astmu u isto vreme na uobičajen način.


Tekst: Prim Dr Vesna Veković, pedijatar -pulmolog

Share

You may also like...