Da li dete koje je alergično na jaja može da primi MMR vakcinu?

alergolosko savetovaliste

S obrzorom na to da je pojava morbila u porastu, pitali smo dr Gordanu Petrović, pedijatra/imunologa/alergologa da nam objasni povezanost između MMR vakcine i alergije na jaja, pa i drugih nutritivnih alergija.

Da li dete koje je alergično na jaja može da primi MMR vakcinu?

Dr Petrović: “Istina je da se virusi iz MMR vakcine uzgajaju na pilećim fibroblastima, a ne na jajima tako da je količina pilećih proteina kojima bi mogla biti zagađena vakcina toliko zanemariva da se od 1998 alergija na jaja ne navodi kao kontraindikacija za vakcinaciju. Čak ni u priručniku proizvođačase alergija na jaja ne navodi kao kontraindikacija.

Malobrojni slučajevi kod kojih je utvrđena reakcija na vakcinu povezan je sa želatinom u kome se nalaze fibroblasti, a ne sa jajima. Ostale alergije na hranu ne smatraju se kontraindikacijom za vakcinaciju. Ipak, ako dete ima sklonost ka alergijskom reagovanju i u anamnezi ima životnougrožavajuće alergije na razne sastojke, savetuje se vakcinacija uz mere opreza, ali na isti način mu dajemo i druga medicinska sredstva npr. antibiotike.”

Šta je sa decom koja su imala ozbiljnu  alergijsku reakciju nakon prve doze MMR vakcine? Da li im se daje druga doza?

Dr Petrović: “Poznato je da su ozbiljne alergijske reakcije posledica imunološke reakcije posredovane IgE antitielima. Takva reakcija nastaje za par minuta do par sati, naglo I veoma je intenzivna. Karakteriše se pojavom urtikarije, angioedema, poteškoćama sa disanjem, naglim padom krvnog pritiska, poremećajem stanja svesti, I brojnim drugim tegobama. Ukoliko se takva reakcija dogodi, druga doza iste vrste je kontraindikovana. Ostale vakcine nisu kontraindikovane, ali se daju uz mere opreza.”

 

Share

You may also like...