Kako izabrati proizvod bez aditiva?

bez aditiva

Danas gotovo da nema proizvoda koji ćete kupiti u nekoj ambalaži, a da u njemu nema aditiva. Aditivi se dodaju hrani u prehrambenoj industriji iz više razloga. Aditivi produžavaju trajnost i svežinu hrane, poboljšavaju njen ukus, miris, teksturu, izgled, ali oni služe i da hrana bude bezbednija za upotrebu (suzbijaju bakterije i mikroorganizme koji štete zdravlju), a takođe i olakšavaju proizvodnju hrane.

Aditiva ima mnogo, najčešće se na deklaracijama susrećemo sa konzervansima, bojama, zaslađivačima, emulgatorima, stabilizatorima i aromama.

Zašto izbegavamo aditive?

Kako je rasla upotreba aditiva u obradi hrane, tako smo došli i do saznanja da neki aditivi ukoliko se koriste prekomerno ili nepravilno štetno utiču na zdravlje, dok su neki vremenom i zabranjeni za upotrebu jer je dokazano da uvek štetno utiču na zdravlje. Ovakva saznanja su dovela do toga da države strogo propisuju i kontrolišu aditive i njihovu upotrebu. U Americi postoji registar Američkog hemijskog društva (ACS) u kome je svaki aditiv označen jedinstvenim registarskim brojem (oznaka CAS (Chemical Abstract Service)). Prema ovom registru uz neke aditive stoje oznake koje upozoravaju na moguća štetna dejstva:

  • PAR (Possible allergic reaction) – moguća alergijska reakcija, alergen,
  • LGM (Likely to be from genetically modified organisms) – uglavnom iz genetski modifikovanih organizama,
  • AO (Animal Orgin) – životinjskog porekla,
  • BAC (best Avoided in Childrens food) – najbolje je izbegavati u dečijoj hrani,
  • HACSG (HyperActive Children support Group) – Udruženje podršci hiperaktivnoj deci. Aditivi sa ovom oznakom potencijalni su uzročnici hiperaktivnosti kod dece.

Međutim, pravilnici se razlikuju od zemlje do zemlje i imamo primere da su neki aditivi u određenim zemljama zabranjeni, a u drugima nisu. Zato moramo biti oprezni.

Lista aditiva

Nisu svi aditivi hemijskog porekla štetni, kao što nisu svi aditivi prirodnog porekla neškodljivi. Danas se mogu pronaći na stranicama o zdravlju i ishrani, kao i kod različitih udruženja 3 liste aditiva. Imamo takozvanu zelenu na kojoj su aditivi koji nisu štetni, takozvanu žutu listu na kojoj su aditivi koji se moraju umereno konzumirati da ne bi štetno delovali i na kraju takozvanu crvenu listu na kojoj su aditivi koje treba izbegavati jer su dovedeni u vezu sa nekim oboljenjima.

Saveti dijetologa i alergologa po pitanju ishrane osoba koje imaju problem sa alergijama, a to se može primeniti i na sve ljude sa zdravstvenim problemima, svakako se svode na izbagavanje industrijskih proizvoda i konzumiranje zdrave hrane. Ishrana treba da sadrži što više povrća, voća, žitarica, mesa, bez previše konzervi, upakovanih proizvoda i gotovih jela, tako ćemo najsigurnije izbeći aditive.

Aditivi i alergije

Neki aditivi su dovedeni u vezu sa izazivanjem ili pogoršanjem simptoma alergija, dok su neki drugi dovedeni u vezu sa promenom ponašanja kod dece, kao što postoje i oni koji utiču na poremećaj u radu organa za varenje, pa i oni koji se dovode u vezu sa nastankom određenih teških oboljenja.

Udruženje Alergija i ja je da bi olakšalo kontrolisanje alergijskih simptoma napravilo listu aditiva koji izazivaju alergijske bolesti, astmu i kožne probleme. Tako na primer E102E104E211 mogu da izazovu astmatični napad, što je veoma korisna informacija. Dobro proučite ovu listu, odštampajte je i kada sledeći put budete u kupovini obratite pažnju na namirnice koje kupujete i zaobiđite one koji vam mogu otežati borbu sa alergijama.

E102 Tartrazine naražastožuta boja Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće. Orange/žuta. Zabranjen u Austriji & Norveškoj. Koprivnjača, ekcem, edem, povećan rizik kod astmatičara kojima smeta aspirin.
E104 Quinoline žuta žutozelena boja Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Koprivnjača, ekcem, edem. Zabranjen u Australiji, Norveškoj & USA
E107 žuta 2G žuta Boja Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće. Zabranjen u Australiji & USA
E110 Sunset žuta FCF žuta Boja Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća snažna alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće. Koprivnjača, ekcem, edem, povećan rizik za astmatičare. Zabranjen u Norveškoj
E120 Cochineal, Carminic acid (kiselina) crvena Boja Astma, hiperaktivnost, Dobijen iz žumanceta jajeta i sušenih insekata. Koprivnjača, ekcem, edem, povećan rizik za astmatičare. Izbegavajte ako je moguće
E122 Carmoisine crvena Boja Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće. Koprivnjača, ekcem, edem, povećan rizik za astmatičare. Zabranjen u Austriji, Norveškoj, Švedskoj & USA
E123 Amaranth Purpurno-crvena Boja Astma, hiperaktivnost, kancer Izbegavajte ako je moguće. Moguće reakcije kod osoba osetljivih na aspirin, astma, koprivnjača. Zabranjen u mnogo zemalja
E124 Brilliant Scarlet 4R, Ponceau 4R crvena Boja Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Koprivnjača, ekcem, edem, povećan rizik za astmatičare. Izbegavajte ako je moguće.
E127 Erythrosine crvena Boja Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Moguće reakcije kod osoba alergičnih na jod i kod onih koji pate od hipertireoze. Izbegavajte ako je moguće
E128 crvena 2G crvena Boja Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Ekcem, edem, povećan rizik za astmatičare. Zabranjen u mnogim zemljama
E129 Allura crvena AC crvena Boja Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća kožna alergijska reakcija. Ekcem, edem, povećan rizik za astmatičare Poželjno izbegavanje. Zabranjen u Austriji, Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Norveškoj, Švedskoj & Švajcarskoj
E131 Patent plava V plava Boja Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Koprivnjača, ekcem, edem, povećan rizik za astmatičare. Zabranjen u Australiji
E132 Indigo Karmin plava Boja Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća snažna alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće. Zabranjen u Norveškoj
E133 Brilliant plava FCF plava Boja Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće. Zabranjen u Austriji, Belgiji, Francuskoj, Nemačkoj, Norveškoj, Švedskoj & Švajcarskoj
E142 zelenas S zelena Boja Astma, hiperaktivnost, Zabranjen u Norveškoj, Švedskoj & USA
E151 Brilliant crna BN crna Boja Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće. Zabranjen u Australiji, Austriji, Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Norveškoj, Švedskoj, Švajcarskoj & USA
E154 braon FK braon Boja Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Zabranjen u Australiji & USA
E155 Chocolate braon HT braon Boja Astma, hiperaktivnost, kancer Izbegavajte ako je moguće. Zabranjen u Austriji, Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Norveškoj, Švedskoj, Švajcarskoj & USA
E160(B) Annatto, bixin, norbixin Narižasta boja Astma, hiperaktivnost  
E180 Pigment Rubine, Lithol Rubine boja Astma, hiperaktivnost, kancer Zabranjen u nekim zemljama
E200 Sorbic acid (kiselina) Konzervans Astma, hiperaktivnost Iritira kožu. Koprivnjača oko usta
E201 Sodium sorbate Konzervans Astma, hiperaktivnost  
E202 Kalijum sorbate Konzervans Astma, hiperaktivnost  
E203 Calcium sorbate Konzervans Astma, hiperaktivnost  
E210 Benzoic acid (kiselina) Konzervans i antioksidans Astma, hiperaktivnost Moguća alergijska reakcija. Problemi na koži, ponekad i s disajnim organima i probavom, povećani rizik za astmatičare. Izbegavajte ako je moguće.
E211 Sodium Benzoate Konzervans Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Problemi na koži, ponekad i s disajnim organima i probavom, povećani rizik za astmatičare. Izbegavajte ako je moguće.
E212 Kalijum benzoate Konzervans Astma Moguća alergijska reakcija. Problemi na koži, ponekad i s disajnim organima i probavom, povećani rizik za astmatičare. Izbegavajte ako je moguće.
E213 Calcium benzoate Konzervans Astma Moguća alergijska reakcija. Problemi na koži, ponekad i s disajnim organima i probavom, povećani rizik za astmatičare. Izbegavajte ako je moguće.
E214 Ethyl p-hydroxybenzoate Konzervans Astma Moguća alergijska reakcija. Reakcije na koži, momentalna koprivnjača i bronhospazmi. Zabranjen u nekim zemljama
E215 Sodium ethyl p-hydroxybenzoate Konzervans Astma Moguća alergijska reakcija. Reakcije na koži, momentalna koprivnjača i bronhospazmi. Zabranjen u nekim zemljama
E216 Propyl p-hydroxybenzoate Konzervans Astma Moguća alergijska reakcija na kontakt
E217 Sodium propyl p-hydroxybenzoate Konzervans Astma Moguća alergijska reakcija. Reakcije na koži, momentalna koprivnjača i bronhospazmi. Zabranjen u nekim zemljama
E218 Methyl p-hydroxybenzoate Konzervans   Moguća alergijska reakcija na kontakt (skin)
E219 Sodium methyl p-hydroxybenzoate Konzervans   Moguća alergijska reakcija. Reakcije na koži, momentalna koprivnjača i bronhospazmi. Zabranjen u nekim zemljama
E220 Sulphur Dioxide Konzervans Astma, hiperaktivnost Moguća alergijska reakcija. Alergijske reakcije, edem, bronhospazmi, povećan rizik kod astmatičara. Izbegavajte ako je moguće
E221 Sodium sulphite Konzervans Astma Moguća alergijska reakcija. Iritacija kože i sluzokože, povećan rizik kod astmatičara. Izbegavajte ako je moguće
E222 Sodium Bisulphite Konzervans i bleaching Astma Moguća alergijska reakcija. Iritacija kože i sluzokože, povećan rizik kod astmatičara. Izbegavajte ako je moguće
E223 Sodium metabisulphite Konzervans Astma Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće
E224 Kalijum metabisulphite Konzervans Astma Moguća alergijska reakcija. Iritacija kože i sluzokože, povećan rizik kod astmatičara. Izbegavajte ako je moguće
E225 Kalijum sulphite Konzervans Astma Moguća alergijska reakcija. Iritacija kože i sluzokože, povećan rizik kod astmatičara. Izbegavajte ako je moguće
E226 Calcium sulphite Konzervans Astma Moguća alergijska reakcija. Iritacija kože i sluzokože, povećan rizik kod astmatičara. Zabranjen u nekim zemljama
E227 Calcium hydrogen sulphite Konzervans Astma Moguća alergijska reakcija. Iritacija kože i sluzokože, povećan rizik kod astmatičara. Zabranjen u nekim zemljama
E228 Kalijum hydrogen sulphite Konzervans Astma, hiperaktivnost Moguća alergijska reakcija. Iritacija kože i sluzokože, povećan rizik kod astmatičara. Izbegavajte ako je moguće
E249 Kalijum nitrite Konzervans Astma, kancer Moguća alergijska reakcija. Simptomi na koži i sluzokoži, migrene, gastrointestinalne smetnje. Kancerogen. Izbegavajte ga kod dece
E250 Sodium nitrite Konzervans Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Simptomi na koži i sluzokoži, migrene, gastrointestinalne smetnje. Kancerogeni. Izbegavajte ga kod dece
E251 Sodium nitrate, saltpetre Konzervans Hiperaktivnost, kancer Simptomi na koži i sluzokoži, migrene, gastrointestinalne smetnje. Kancerogen.
E252 Kalijum Nitrate Konzervans Hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Simptomi na koži i sluzokoži, migrene, gastrointestinalne smetnje. Kancerogeni. Izbegavajte ga kod dece
E260 Acetic acid (kiselina) Regulator kiselosti Astma Nisu uočeni vidljivi efekti
E280 Propionic acid (kiselina) Konzervans Astma, hiperaktivnost  
E281 Sodium propionate Konzervans Astma, hiperaktivnost  
E282 Calcium propionate Konzervans Astma, hiperaktivnost  
E283 Kalijum propionate Konzervans Astma, hiperaktivnost  
E310 Propyl gallate Antioksidans Astma, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ga kod dece. Mogu da izazovu probleme sa želucem i na koži kod astmatičara. Zabranjeno za odojčad.
E311 Octyl Gallate Antioksidans Astma Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ga kod dece. Mogu da izazovu probleme sa želucem i na koži kod astmatičara. Zabranjeno za odojčad.
E312 Dodecyl gallate Antioksidans Astma Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ga kod dece. Mogu da izazovu probleme sa želucem i na koži kod astmatičara. Zabranjeno za odojčad.
E319 Butylhydroxinon Antioksidans Astma, hiperaktivnost Potential adverse effects. Izbegavajte ako je moguće
E320 Butylated Hydroxyanisole (BHA) Antioksidans Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ga kod dece. Sumnja se da je E 320 kancerogen. Lokalne reakcije na koži (ekcem) ili iritacija oka i sluzokože.
E321 Butylated hydroxytoluene (BHT) Antioksidans Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ga kod dece. Sumnja se da je E 321 kancerogen. Lokalne reakcije na koži (ekcem) ili iritacija oka i sluzokože.
E322 Lecithin Emulgator   Žumance jajeta je izvor. Uglavnom iz soje, s toga mogue GM
E401 Sodium alginate As 400   Simptomi na koži i sluzokoži.
E407 Carrageenan (Irish Moss) Stabilizator, sredstvo za geliranje, Emulgator Astma, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ga kod dece. Problemi s probavom.
E413 Tragacanth Zgušnjivač, Stabilizator Astma Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće
E414 Acacia (Gum arabic) Zgušnjivač, Stabilizator Astma Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće
E416 Karaya gum Stabilizator, Zgušnjivač i Emulgator Astma Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće.
E422 Glycerine, Glycerol Emulgator, Zaslađivač   Moguć alergen (gastro).
E441 Gelatine Emulgator, sredstvo za geliranje Astma Moguća alergijska reakcija. Posebno se izbegava kod astmatičara
E536 Kalijum ferrocyanide Sredstvo protiv zgrudnjavanja Astma  
E620 L-Glutamic acid (kiselina) Poboljšivač ukusa Astma, hiperaktivnost, kancer Bronhospazam, glavobolja, povraćanje (zovu ga i “sindrom kineskog restorana” jer ga često izazivaju i azijska jela). Povećani rizik za astmatičare
E621 Monosodium glutamate Poboljšivač ukusa Astma, hiperaktivnost, kancer Bronhospazam, glavobolja, povraćanje (zovu ga i “sindrom kineskog restorana” jer ga često izazivaju i azijska jela). Povećani rizik za astmatičare
E622 MonoKalijum glutamate Poboljšivač ukusa Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavati kad god je moguće
E623 Calcium glutamate Poboljšivač ukusa Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće
E624 Mono ammonium glutamate Poboljšivač ukusa Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće
E625 Magnesium di glutamate Poboljšivač ukusa Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće
E627 Disodium guanylate Poboljšivač ukusa Astma, hiperaktivnost Izbegavajte ga kod dece
E631 Disodium inosinate Poboljšivač ukusa Astma Izbegavajte ga kod dece
E635 Disodium 5′-ribonucleotides Poboljšivač ukusa Astma Zabranjen u nekim zemljama
E901 Beeswax, white i žuta Sredstvo za glazuru   Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće
E903 Carnauba wax Sredstvo za glazuru Kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće
E904 Shellac Sredstvo za glazuru   Moguća alergijska reakcija kod kontakta. Izbegavajte ako je moguće
E924 Kalijum bromate Agens poboljšivač Kancer Moguć alergen (gastro). Izbegavajte ako je moguće
E928 Benzole peroxide Agens poboljšivač Astma Moguća alergijska reakcija. Posebno se izbegava kod astmatičara

Važno:
Uvek proverite tačan sastav proizvoda na deklaraciji, posebno vodeći računa o sastojcima koji mogu da izazovu alergije ili intolerancije. Ovaj sadržaj je kreativnog i edukativnog karaktera, za individualna ograničenja u ishrani, pažljivo čitajte deklaracije.


Ovaj tekst je deo projekta Hrana pod lupom kojim naše udruženje Alergija i ja želi da skrene pažnju na probleme osoba sa različitim ograničenjima u ishrani (nutritivnim alergijama i intoleracijama), na adekvatno deklarisanje namirnica, na izbor namirnica kako bi olakšalo kupovinu i pripremu hrane bez alergena. Projaket Hrana pod lupom podržala je kompanija dm drogerie markt.

Hrana pod lupom


Izvori:

Food-Info.net> Welcome to the Food Info site

Aditivi u hrani | Tehnologija hrane

Spisak aditiva u hrani posebno rizičnih za alergijska oboljenja – Alergija i ja

Share

You may also like...