Teži oblici atopijskog ekcema i savremena terapija

biološka terapia za lečenje atopijskog dermatitisa

Ekcem je stanje kože koje karakteriše upala kože. Ova upala dovodi do svraba kože sa ljuštenjem, pucanjem, otokom, curenjem, stvaranjem krasti, suvoćom, bolom i osetljivošću.

Dok se blagi ekcem obično leči hidratantnim kremama, umereni i teški ekcem se obično leče lekovima. Ljudi sa umerenim do teškim ekcemom prijavljuju rasprostranjenije simptome koji mogu uticati na njihovu sposobnost da obavljaju svakodnevne zadatke. Ovi simptomi mogu značajno uticati na kvalitet života.

Ljudi sa teškim ekcemom mogu doživeti periode intenzivnog svraba kože ili osećaja peckanja. Nekada se čak osećaju kao da ih bodu iglama. Oni sa najtežim oblicima mogu iskusiti ove simptome svakodnevno.

Otprilike 40-60% ljudi sa ekcemom kaže da oseća bol. Za one koji dožive bol, on može biti prilično težak. Može biti čak 7 na skali od 0-10.

Zato ohrabruje vest da je Američka Agencija za hranu i lekove (FDA) odobrila proširenje indikacije za lek abrocitinib za adolescente sa umerenim do teškim formama atopijskog ekcema koje ne reaguju dobro na terapiju, kada druga sistemska terapija nije adekvatna ili se ne preporučuje. Ranije je bio odobren samo za lečenje ekcema kod pacijenata starijih od 18 godina. Abrocitinib pripada grupi lekova pod nazivom inhibitori Janus kinaze, koji pomažu u smanjenju zapaljenja.

Proširenje indikacije je odobreno nakon sprovedene treće faze kliničkog ispitivanja JADE TEEN. U kliničkom ispitivanju je učestvovalo 285 adolescenata uzrasta od 12 do 17 godina sa umerenom do teškom formom ekcema. Ispitanici su dobijali 100 mg ili 200 mg abrocitiniba ili placeba, nasumičnim izborom, jednom dnevno tokom 12 nedelja, dok su takođe bili i na lokalnoj terapiji. Rezultati su pokazali sledeće:

  • 39% pacijenata na dozi od 100 mg, 46% na dozi od 200 mg i 24% na placebu postiglo je Investigator Global Assessment* stopu odgovora od 0 do 1.
  • 64% onih koji su uzimali 100 mg, 71% onih koji su uzimali 200 mg i 41% onih koji su uzimali placebo postigli su EASI-75** stopu odgovora.
  • 13% onih koji su primali dozu od 100 mg, 25% onih koji su uzimali 200 mg i 8% onih koji su primali placebo postigli su pad od najmanje -4 poena u odnosu na početnu vrednost u svojoj numeričkoj skali za procenu svraba.

Najčešći neželjeni događaji prijavljeni kod ≥1% pacijenata koji su primali abrocitinib do 16 nedelja uključivali su nazofaringitis (12,4% sa abrocitinibom), mučninu (6%) i glavobolje (6%).

Abrocitinib nije registrovan u Republici Srbiji, ali se Udruženje pacijenata sa atopijskim dermatitisom „Alergija i ja“ zalaže za proširivanje liste lekova koji se izdaju na lekarski recept lekovima za atopijski dermatitis i za decu i za odrasle, uključujući savremenu biološku terapiju, kao i pomoćnu terapiju iz farmakoterapijske grupe emolijenasa i protektiva. Ako želite da nas podržite u ovoj misiji, molimo Vas da potpišete i podelite dalje peticiju koju smo pripremili: LINK.


*Investigator Global Assessment – predstavlja sistem bodovanja od 0-6 poena koji se koristi za procenu težine atopijskog dermatitisa.

**EASI rezultat se koristi za merenje obima (površine) i težine atopijskog dermatitisa.

Share

You may also like...