Uticaj atopijskog ekcema na mentalno zdravlje

mentalno zdravlje

Atopijski dermatitis je zahtevna bolest i pogađa pacijente na mnogo teži način nego što se misli. Intenzivan i uporan svrab atopijskog ekcema je jedan od najtežih simptoma poznat u dermatologiji. On vodi ka stresu, skraćenom periodu sna, razdražljivosti, ali i stigmatizaciji i dugotrajnom bolu.

Ova bolest gotovo uvek umanjuje kvalitet života, utiče na mentalno zdravlje i vodi ka razvoju drugih bolesti, infekcija i atopijskih oboljenja.

Osobe koje žive sa atopijskim ekcemom svakodnevno se suočavaju sa uticajem koji bolest ima na njihove živote, a koji je mnogo dublji od onoga što se dešava na njihovoj koži.

Uticaj koji ovo kožno oboljenje ima na svakodnevne aktivnosti i kvalitet života je konstantan. Pacijenti sa ekcemom moraju da prilagođavaju život različitim situacijama, kako bi izbegli dodatne iritacije na koži, pažljivo birajući uobičajene aktivnosti, kao što su na primer kuvanje, bavljenje sportom, uživanje u slobodnom vremenu ili hobijima, jer atopična koža zahteva posebnu pripremu kako se simptomi ne bi pogoršali.

Troškovi pružanja potrebne nege obolelom su veoma visoki. Po statiskikama uzetim iz Evropske Unije, evropski pacijenti s teškim atopijskim ekcemom troše u proseku 927, 12 € godišnje, a troškovi kod nas u zemlji premašuju ovaj iznos za otprilike još 600 evra, dakle ukupno 1500 evra na godišnjem nivou.

Evropski izveštaj EFA-e Svrab za ceo život: Kvalitet života i troškovi osoba koje žive sa teškim atopijskim ekcemom u Evropi, otkriva stvarnost atopijskog ekcema: većina pacijenata koji žive sa teškim atopijskim ekcemom kaže da im jak svrab povećava stres; a što su jači simptomi ekcema, to je i rizik od depresije veći. (1) (2)

Više o atopijskom ekcemu

Atopijski ekcem često nastaje u detinjstvu, ali može se pojaviti i u odrasloj dobi. Gotovo nikada ne dolazi sam, već je povezan sa drugim atopijskim bolestima: skoro polovina svih pacijenata sa ekcemom ima i alergiju na polen, oko trećine ima alergiju na grinje, kućnu prašinu, životinje ili određenu hranu, a mnogi imaju astmu. Većini pacijenata sa blagim atopijskim ekcemom simptomi se mogu umanjiti zahvaljujući hidratantnim kremama ili kortikosteroidima. Međutim, njihovi ponavljajući ciklusi simptoma se ne leče.

Sve je više studija koje potvrđuju iskustvo samih pacijenata sa atopijskim dermatitisom i uticaj koje ovo kožno oboljenje ima na mentalno zdravlje.  Osobe sa atopijskim ekcemom i alergijama pokazuju veću učestalnost sa različitim mentalnim oboljenjima u odnosu na druge.

Atopijski dermatitis i mentalno zdravlje

Čak i neka ranija istraživanja su takođe pokazivala da postoji mogućnost pojave anksioznosti, depresije i šizofrenije među osobama sa atopijskim dermatitisom, kao i pojava bipolarnog poremećaja, pored šizofrenije i depresije kod osoba sa alergijskim rinitisom i astmom. Nove studije su potvrdile da postoji veza između alergijskih bolesti i mentalnog zdravlja. Ova studija (*1) pak smatra da je malo verovatno da alergije izazivaju ova mentalna stanja i obrnuto, da mentalna stanja utiču na pojavu alergije.

Jedan od autora ove studije dr Hana Salis, koja je na Medicinskom fakultetu u Bristolu viši naučni saradnik u genetskoj epidemiologiji, objašnjava da je tokom ovog istraživanja korišćeno više metodologija i da je veoma važno da se utvrdi međusobna veza između alergija i različitih mentalnih bolesti, kako bi mogli da se naprave protokoli lečenja. Naime, veoma je važno utvrditi da li neka vrste alergijske bolesti izaziva probleme sa mentalnim zdravljem ili pak problemi uzorkuju pojavu alergijskog oboljenja, poput atopijskog dermatitisa. Istraživanjem su obuhvaćene osobe starosti 37 do 73 godine, evropske nacionalnosti. (*2)

Da li alergijsko oboljenje utiče na mentalno zdravlje ili mentalno zdravlje na pojavu alergijskih bolesti?

Ovo istraživanje nije pružilo opipljive dokaze o uzročnoj vezi, tačnije na koji način ona nastaje, a u narednoj fazi će se istražiti potencijalni uzročni efekat na napredovanje bolesti. Svrha ovih studija jeste da se pronađu novi načini lečenja kako alergijskih bolesti, tako i mentalnih poremećaja.

Neka od zapažanja tokom ovog istraživanja koji bi trebalo da pomognu pri daljim istraživanjima jesu da:

  • Vidljive promene na koži i konstantan svrab mogu dovesti do toga da se osoba izoluje i smanjuje svoj socijalni život što može dovesti do pogoršanja mentalnog zdravlja.
  • Nedostatak sna zbog različitih vrsta alergija takođe može imati uticaj na mentalno zdravlje.
  • Problemi mentalnog zdravlja mogu nastati usled inflamatornog odgovora imunog sistema na alergije.
  • Moguće je da postoji zajednički mehanizam koji bi mogao biti psihološki stres koji je centralni za etiologiju psihijatrijskih poremećaja, a koji pored poremećaja može biti i okidač za alergije. (*3)

Na koji način su alergijska oboljenja i mentalno zdravlje u korelaciji?

Depresija i alergija – Prema ovom istraživanju postoji veoma jaka veza između depresije i alergija uopšteno govoreći.

Alergije i anksoznost – Ne začuđuje ni podatak da su alergije u globalu povezane sa pojavom anksioznosti kod svih uzrasta. Posebno kada je u pitanju atopijski ekcem. Kod astme i polenske kijavice ređe se javlja anksioznost.

Bipolarni poremećaj i astma – Kada je u pitanju ovaj poremećaj, češće se sreće kod osoba koje imaju astmu, ali može se javiti i kod ljudi sa drugim vrstama alergija.

Alergije i šizofrenija – Jedino što se vezuje za šizofreniju jeste alergijski rinitis i to je njegov uticaj zaštitni u smislu da je manja šansa da osoba ima šizofreniju, ako inače ima polensku kijavicu.

Anksioznost i depresija ometaju normalno funkcionisanje većine ljudi i važna je, pre svega, edukacija stanovništva da ovi poremećaji nisu umišljeni i da je za njih neophodna zdravstvena nega. Sa druge strane, raste broj osoba sa atopijskim ekcemom i drugim alergijama koje takođe ometaju normalan život.


Ovaj tekst je deo kampanje povodom obeležavanja Međunarodnog dana atopijskog ekcema, koji naše udruženje već peti put organizuje uz podršku: International Alliance of Dermatology Patient Organisations (GlobalSkin) i European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA).

Ove godine podršku obeležavanju Međunarodnog dana atopijskog ekcema pružili su i: Ministarstvo zdravlja Republike SrbijeEucerinStetoskop, Pfizer.

Svake godine imamo nov fokus, a ove godine tema Međunarodnog dana atopijskog ekcema je: #IfYouOnlyKnew sa fokusam na psihosocijalno opterećenje dece i mladih koji žive sa atopijskim ekcemom. U ovogodišnjoj kampanji ćemo deliti razmišljanja dece i mladih koji žive sa atopijom ekcemom preko hashtagova:  #IfYouOnlyKnew #AtopicEczemaDay.

Ideja iza ovogodišnje kampanje je empatija. Pokaćemo dokaze i stvarne efekte ovog hroničnog stanja i psihološke efekte koje ono može izazvati na decu i adolescente. Ovo je važna promena u načinu na koji se sagledavaju problemi atopijskog ekcema, jer se u fokus stavljaju osećanja pacijenata koja će uticati na osetljivost publike, sa stvarnim zahtevom da budu saslušani i shvaćeni kroz aktivan dijalog.

Cilj je prikazati nevidljive borbe koje se dešavaju u životu pacijenata, sa naglaskom na emocionalne probleme koji imaju na decu i tinejdžere koji žive sa ovim stanjem.


pfizer


Literatura:

NCBI: Mendelian Randomization: Genetic Variants as Instruments for Strengthening Causal Inference in Observational Studies – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK62433/

Clinical and Experimental Allergy: Investigating the causal relationship between allergic disease and mental health – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cea.14010, oktobar 2021.

Allergy & Asthma Network – https://allergyasthmanetwork.org

Share

You may also like...