Psihološki aspekti alergija na hranu: razumevanje uticaja na emocionalno stanje i prevazilaženje anksioznosti i stigme

alergije na hranu

Alergije na hranu, iako fizički manifestirane, često imaju duboke psihološke posledice za pojedinca koji sa njima živi. Osobe koje se suočavaju s alergijama na hranu ne samo da moraju pažljivo birati svoju ishranu, već se suočavaju i s emocionalnim izazovima, anksioznošću, često i stigmom koja uglavnom proističe iz neinformiranosti okoline. U ovom tekstu istražićemo kompleksnu dinamiku između alergija na hranu i psihološkog aspekta, skretajući pažnju na to – kako se nositi s izazovima i kako graditi emocionalnu otpornost.

1. Emocionalni izazovi alergija na hranu

Alergije na hranu mogu izazvati različite emocionalne reakcije kod pojedinca. Prvo suočavanje s dijagnozom može izazvati strah, teskobu i osećaj nemoći. Osoba može doživeti gubitak kontrole nad sopstvenim životom, što može dovesti do depresije. Osim toga, postavljanje pitanja: “Šta smem da jedem?” ili “Da li je ovo sigurno za mene?” postaju deo svakodnevnog života, stvarajući konstantnu brigu.

2. Anksioznost vezana uz ishranu

Anksioznost je veoma česta kod osoba s alergijama na hranu. Strah od slučajnog unosa alergena može rezultirati izbegavanjem društvenih situacija, restorana ili čak putovanja. Osobe s alergijama često su prisiljene da budu dodatno oprezne, proveravajući svaku namirnicu i postavljajući pitanja o pripremi hrane, što može izazvati stres i nelagodu u mnogim situacijama. Ovakav konstantan strah može imati duboke emocionalne posledice.

3. Stigmatizacija i nedostatak razumevanja okoline

Stigmatizacija može biti ozbiljan izazov za osobe sa alergijama na hranu. Nedostatak opšteg razumevanja o ozbiljnosti alergijskih reakcija može dovesti do minimiziranja problema od strane drugih, stvarajući osećaj izolacije. Nekontrolirane reakcije okoline poput neodgovarajućih komentara ili nepažnje prema posebnim potrebama osobe s alergijama mogu rezultirati osećajem neshvaćenosti i odbacivanja.

4. Kako se nositi s emocionalnim izazovima alergija na hranu?

 • Edukacija i samopouzdanje: Ključno je edukovati se o sopstvenoj dijagnozi i potrebama. Što više znate o svojim alergijama, lakše ćete se nositi s njima. Osim toga, sticanje samopouzdanja u postavljanju pitanja i traženju informacija u restoranima ili drugim okruženjima može smanjiti anksioznost.
 • Podrška zajednice: Pronalaženje podrške (udruženja pacijenata, porodica, prijatelja ili grupe podrške) mogu značajno olakšati emocionalne probleme. Razmena iskustava s drugima koji prolaze kroz slične izazove može pružiti ohrabrenje i korisne savete.
 • Tehnike opuštanja i mindfulness: Uvođenje tehnika opuštanja, poput disanja, meditacije ili mindfulness vežbi, može pomoći u smanjenju opšteg stresa i anksioznosti. Fokusiranje na trenutak može pomoći u suočavanju s izazovima umesto da dopusti da brige o strasnim situacijama koje bi se mogle desiti preplave sadašnji trenutak.
 • Razgovor s stručnjakom: Ako se suočavate s ozbiljnim emocionalnim izazovima, razgovor s terapeutom ili savetnikom može biti koristan. Stručnjak vam može pomoći u razumevanju svojih emocija, razvoju strategija suočavanja i izgradnji emocionalne otpornosti.

alergije na hranu

5. Edukacija okoline o alergijama na hranu

Kako bismo smanjili stigmu i povećali razumevanje okoline, ključno je edukovati druge o alergijama na hranu. Radionice, edukativni materijali ili predavanja u školama i radnim okruženjima mogu pomoći u podizanju svesti o ozbiljnosti alergija. Otvoren razgovor o specifičnostima i izazovima može izazvati saosećanje i pružiti podršku.

6. Psihološki uticaj alergija na hranu na decu

Deca koja žive s alergijama na hranu suočavaju se s jedinstvenim izazovima koji mogu imati značajan psihološki uticaj na njihovu emocionalnu sigurnost. Razumevanje kako alergije mogu oblikovati mentalno zdravlje kod dece ključno je kako bismo im pružili odgovarajuću podršku i olakšali proces prilagođavanja.

 • Osećaj različitosti: Deca su često izuzetno osetljiva na različitosti, a alergije na hranu mogu ih učiniti drugačijima od vršnjaka. Ovaj osećaj izolacije može prouzrokovati manjak samopouzdanja i socijalnu anksioznost. Važno je razgovarati s decom o njihovim alergijama, razvijati pozitivan odnos prema njima i podsticati ih da budu otvoreni u vezi sa svojim potrebama.
 • Ograničenja u socijalnim aktivnostima: Alergije na hranu mogu ograničiti učešće dece u određenim socijalnim aktivnostima, poput rođendanskih zabava, piknika ili izleta. Ovo može izazvati osećaj usamljenosti i frustracije kod dece. Roditelji i edukatori treba da rade zajedno kako bi prilagodili ove aktivnosti za svako dete, osiguravajući da deca ne propuštaju važne socijalne interakcije.
 • Razvijanje samostalnosti i odgovornosti: Deca s alergijama su često samostalnija i odgovornija od druge dece. Situacije sa hranom im mogu izazvati stres i anksioznost. Važno je ohrabrivati decu da postanu svesna svojih alergija, ali ih istovremeno ne opterećivati nepotrebnim strahom.
 • Edukacija vršnjaka: Integracija edukacije o alergijama u školski program i podsticanje empatije među vršnjacima ključno je za stvaranje inkluzivnog okruženja. Deca koja bolje razumeju izazove svojih drugara s alergijama imaju veću verovatnoću da budu podrška, umesto izvor nesporazuma.

7. Kako pomoći deci da se nose s psihološkim izazovima?

 • Razgovor i edukacija: Razgovarajte s decom o njihovim alergijama na način koji je prilagođen njihovom uzrastu. Pružite im osnovna objašnjenja o alergijama i naučite ih kako da prepoznaju opasnost. Otvoren dijalog pomaže u smanjenju anksioznosti i osećaja nesigurnosti. Deca treba da znaju, zavisno od uzrasta, šta smeju, a šta nikako ne smeju da jedu. Takođe, veoma je važno naglasiti da uvek moraju da provere informaciju i budu sigurni da je deklaracija proverena, kako ne bi doveli svoj život u opasnost.
 • Podsticanje samopouzdanja: Podstičite decu da budu ponosna na svoje jedinstvene osobine i postignuća, nezavisno od alergija. Razvijanje pozitivnog stava prema svojim izazovima može pomoći u izgradnji snažnijeg samopouzdanja.
 • Podrška vršnjaka i zajednice: Kako bi se podstakla inkluzivnost i razumevanje treba raditi sa školama, koje treba da stvore podržavajuće okruženje. Ohrabrujte vršnjake da budu saveznici i podrška u procesu prilagođavanja.

Udruženje Alergija i ja će u novoj sezoni ponovo organizovati edukativna predavanja u Karavanu alergija u školama i vrtićima. Svi zainteresovani, roditelji, nastavnici, škole, vrtići možete se javiti na info@alergijaija.com i prijaviti vašu obrazovnu instituciju za besplatno edukativno predavanja o alergijama kod dece.

 • Intervencije stručnjaka: Ako primetite da dete pokazuje znakove dublje emocionalne borbe, razmotrite stručnu pomoć. Psiholozi ili terapeuti specijalizovani za rad s decom mogu pružiti podršku i pomoć.

Naše udruženje organizuje besplatne psihološke radionice za mlade sa ciljem da okupi mlade ljude koji se suočavaju sa ovim izazovima, kako bi zajedno delili iskustva, učili nove veštine za bolje upravljanje svojim stanjima i pružili podršku jedni drugima. Više o radionicama za mlade “Licem u lice” saznajte na ovom LINKU, na kojem možete direktno i izvršitio prijavu.

U suštini, razumevanje psiholoških aspekata alergija na hranu kod dece važno je kako bismo stvorili podržavajuće okruženje u kojem se deca mogu emocionalno razvijati i izgrađivati pozitivan odnos prema svojim jedinstvenim potrebama. Otvorenost, obrazovanje i podrška ključni su činioci u osiguravanju da deca s alergijama rastu s pozitivnim pogledom na sebe i svet oko sebe.

Život sa alergijama na hranu nije samo fizički izazov, već i emocionalni. Razumevanje kako alergije utiču na emocionalno stanje pojedinca i aktivno traženje strategija za prevladavanje anksioznosti i stigme ključno je za izgradnju srećnijeg i zadovoljnijeg života uprkos ovim izazovima. Edukacija, podrška zajednice i lični razvoj ključni su elementi u postizanju emocionalne dobrobiti i izgradnji otpornosti na ovom putovanju.


Ovaj tekst je deo projekta Hrana pod lupom kojim naše udruženje Alergija i ja želi da skrene pažnju na probleme osoba sa različitim ograničenjima u ishrani (nutritivnim alergijama i intoleracijama), na adekvatno deklarisanje namirnica, na izbor namirnica kako bi olakšalo kupovinu i pripremu hrane bez alergena. Projekat Hrana pod lupom podržala je kompanija dm drogerie markt.

hrana pod lupom

Share

You may also like...