Tagged: bez mleka

Kako čitati deklaraciije

Kako čitati deklaracije proizvoda?

Sastav i deklarisanje prehrambenih proizvoda je regulisano propisima, jer je višestruko važno da znamo šta unosimo u sebe, a naročito kada izbor hrane i nije izbor već je uslovljen izbegavanjem određenih namirnica, odnosno alergena....

Share